Ajankohtaista

Vantin hallitus kokoontui 6.3.2024

Vantin hallituksen kokouksessa 6.3.2024 esiteltiin yhtiön tilinpäätös sekä yhteenveto vuoden 2023 työsuojeluun liittyvistä tapahtumista. Tilinpäätöstä hallitukselle esitteli yhtiön tilintarkastaja Mikko...

Vantin hallitus kokoontui 24.1.2024

Tammikuun kokouksessa hallitukselle esiteltiin asiakastutkimuksen välikyselyn tulokset sekä Aula- ja vartiointipalvelujen liiketoimintakauppaan liittyvät pääkohdat. Lisäksi kokouksessa vieraili yhtiön pääluottamusmies Riitta...

Vantin hallitus kokoontui 27.11.2023

Vantin hallitus kokoontui marraskuun kokoukseensa 27.11.2023. Liiketoiminnan tunnuslukujen lisäksi kokouksessa käytiin läpi yhtiötason toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä yhtiön riskienhallintasuunnitelma ja...

Vantin hallitus kokoontui 25.10.2023

Kokouksessa hallitukselle esiteltiin vuoden 2024 budjettiehdotus. Budjetin todettiin olevan tiukka ja toteutuakseen edellyttää tarkkaa kulujen seurantaa. Budjetin merkittävin epävarmuustekijä liittyy...

Vantin hallitus kokoontui 29.9.2023

Vantin hallituksen ja johtoryhmän yhteisessä seminaarissa 28.–29.9.2023 pohdittiin Vantin strategian toteuttamiseksi tehtävää tuotantotavan muutosta ja sen vaikutuksia yhtiön toimintaan. Seminaarin...