Vantin organisaatio

Organisaatiorakenteemme koostuu kolmesta strategisesta liiketoimintayksiköstä: Ateriapalvelut, Kiinteistöpalvelut ja Puhtauspalvelut. 

Johtoryhmä

Vantin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallituksessa käsiteltäviä asioita.

Johtoryhmään kuuluu:

 • Taina Huttunen, toimitusjohtaja
 • Mika Takkinen, ateriapalvelujohtaja
 • Jaana Kivenjuuri, puhtauspalvelujohtaja
 • Mikko Leitsamo, kiinteistöpalvelujohtaja
 • Irene Toivola, henkilöstöpäällikkö

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan.

Vasemmalta Mikko Leitsamo, Jaana Kivenjuuri, Taina Huttunen, Mika Takkinen ja Irene Toivola

Vantin hallitus

(18.10.2017 alkaen)

 • Jari Ahokas (puheenjohtaja)
 • Kari Saari (varapuheenjohtaja)
 • Petra Miessmer
 • Virpi Mäkinen
 • Kari Ristivehmas
 • Terhi Sakara
 • Tomi Salin
 • Marja Salonius
 • Tauno Ervasti
 • Risto Tamminen
 • Pirjo Väänänen