Ympäristötyö Vantissa

Ympäristötyö Vantissa

Suurena toimijana myös Vantin vaikutukset ovat suuret. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa muun muassa vantaalaisten jokapäiväiseen elämään koulu- ja päiväkotiruokailuissa sekä tilojen siisteydessä ja turvallisuudessa. Vaikutusten ohella meillä on myös suuri vastuu siitä, minkälaisen jäljen toimintamme jättää. Olemme tehneet aktiivisesti töitä ympäristövaikutustemme pienentämiseksi ja laatineet seurantaa varten ympäristöohjelman.

Resurssiviisauden tiekartta 

Vantin ympäristötyötä ohjaa Vantaan kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030. Tavoitetilaa kohti edetään kaupungin Resurssiviisauden tiekartan kuudella kaistalla. Kaistojen teemat ovat Yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, Hiilineutraali energia, Materiaalien elinkaari ja kiertotalous, Monimuotoinen luonto, Vastuullinen Vantaa sekä Hiilinielut ja kompensointi. Tiekartan toimenpiteet konkretisoituvat Vantaan kaupungin toimialojen toteutumissuunnitelmissa. Vantti on mukana toteuttamassa osaa toimenpiteistä yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa. 

Ekokompassi 

Vantissa käytetään Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ekokompassi on käytännönläheinen ja konkreettisiin toimenpiteisiin keskittyvä ympäristöjärjestelmä, joka antaa työkalut järjestelmälliselle ympäristöjohtamiselle. Se sisältää tavoitteet ja toimenpiteet Vantin ympäristötyön kehittämiseksi. 

Olemme antaneet ympäristötyöstämme kolme lupausta, joiden mukaisesti kehitämme toimintaa kaikissa liiketoiminnoissamme: 

  1. Ympäristön kannalta vastuulliset ratkaisut tulevat jäädäkseen. 
  1. Kannamme vastuumme siitä, miten Vantti vaikuttaa meitä ympäröivään maailmaan. 
  1. Teemme aina eettisiä ratkaisuja ympäristön suhteen. 

Esimerkiksi vuonna 2022 tavoitteemme oli vähentää liikkumisesta johtuvia hiilidioksidipäästöjämme, jonka vuoksi seurasimme kuljetuskalustomme päästöjä. Saavutimme tavoitteemme, sillä vuoden lopussa autojemme keskimääräinen CO2-päästölukema oli 0,62 t/auto, kun lukema vielä saman vuoden maaliskuussa oli 0,92 t/auto. Tulemme jatkamaan tätä työtä suosimalla uuden kuljetuskaluston hankinnoissa vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntäviä automalleja.