Ajankohtaista

Vantin hallitus kokoontui 27.11.2023

Vantin hallitus kokoontui marraskuun kokoukseensa 27.11.2023. Liiketoiminnan tunnuslukujen lisäksi kokouksessa käytiin läpi yhtiötason toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä yhtiön riskienhallintasuunnitelma ja...

Vantin hallitus kokoontui 25.10.2023

Kokouksessa hallitukselle esiteltiin vuoden 2024 budjettiehdotus. Budjetin todettiin olevan tiukka ja toteutuakseen edellyttää tarkkaa kulujen seurantaa. Budjetin merkittävin epävarmuustekijä liittyy...

Vantin hallitus kokoontui 29.9.2023

Vantin hallituksen ja johtoryhmän yhteisessä seminaarissa 28.–29.9.2023 pohdittiin Vantin strategian toteuttamiseksi tehtävää tuotantotavan muutosta ja sen vaikutuksia yhtiön toimintaan. Seminaarin...

Vantti on vuoden oppisopimustyönantaja

Vantti on vuoden oppisopimustyönantaja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on valittu vuoden 2023 oppisopimustyönantajaksi. Vantti osallistui lokakuussa Suomen oppisopimusosaajat ry:n järjestämään...

Vantin hallitus kokoontui 23.8.2023

Taloudellisten tunnuslukujen osalta yhtiön tilanne on vakaa. Henkilöstötunnusluvut ovat hyvin paljon viime vuoden kaltaisia, esimerkiksi sairauspoissaoloprosentti yhtiössä oli viime vuoden...

Vantin hallitus kokoontui 21.6.2023

Vantin hallitus piti kuukausikokouksensa 21.6.2023. Kokouksessa kiinteistöpalvelujohtaja Mikko Malila esitteli hallitukselle vastuualueensa ajankohtaisia asioita. Malila kertoi tulevaisuuden kehityskohteita olevan mm....

Vantin hallitus kokoontui 31.5.2023

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Vantin johtoryhmän laatiman esityksen yhtiön tavoitteiksi vuosille 2024–2027. Yhtiön tavoite-ehdotukset toimitetaan konsernijohdolle 5.6.2023. Hallitus teki johdon esitykseen...