Ateriapalvelut

Hyvää ateriapäivää!

Ruokailuhetket ovat päivän kohokohtia. Säännöllinen ateriarytmi on terveellisen syömisen perusta niin lapsilla kuin aikuisilla. Lapselle ruokailu on tärkeä osa hyvinvointioppimista ja myönteiset ruokailutilanteet kehittävät lapsen ruokatottumuksia oikeaan suuntaan.

Vantin ateriapalvelut tuottaa Vantaalla päivittäin noin 35 000 lounasta 330 ateriapalvelun ammattilaisen voimin. Ateriapalveluiden asiakkaita ovat päiväkodit ja koulut. Ateriapalvelut vastaa kokonaisvaltaisesti toimipisteiden ateriapalvelujen suunnittelusta ja tuottamisesta Vantaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaan.

Vantin ruokalistat perustuvat virallisiin ravitsemussuosituksiin. Ateriapalvelut kerää myös säännöllisesti käyttäjäpalautetta, jonka mukaan ruokalistoja kehitetään. Ruokalistasuunnittelussa toteutetaan kuuden viikon kiertoa, joka ottaa huomioon mahdollisimman hyvin eri asiakasryhmät. Ruokalistoilla näkyvät eri satokaudet, vuodenajat ja juhlapyhät. Kaikissa ateriapalveluiden toimipisteissä on päivittäin mahdollisuus kasvisruokaan.

Vantin ateriapalvelutehtävissä työskentelee palveluesihenkilöitä, palveluohjaajia, kokkeja, ruokapalveluvastaavia, ruokapalvelutyöntekijöitä ja palvelutyöntekijöitä. Henkilökunnan osaamista kehitetään aktiivisesti perehdytyksellä, opastuksella ja erilaisilla koulutuksilla.

Oiva-raportteihin tästä

Tutustu myös muihin palveluihimme

Puhtauspalvelut
Kiinteistöpalvelut
Aula- ja turvapalvelut