Vantti ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Vantissa

Vantin vastuullisuusohjelma kantaa nimeä Valitsemme tehdä hyvin. Ohjelmamme on jaettu neljään teemaan:

  • Terveelliset ja turvalliset tilat
  • Hyvinvoiva henkilöstö
  • Vastuulliset hankinnat
  • Ruoka ja ruokailutottumukset

Vastuullisuusohjelmamme perustuu siihen työhön, jota teemme päivittäin kestävämmän huomisen puolesta. Ohjelmamme teemat linkittyvät samalla YK:n Agenda 2030 -ohjelmaan sisällytettyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin seuraavasti:

Turvalliset ja terveelliset tilatYK:n tavoitteet
Tuemme omistajamme eli Vantaan kaupungin tavoitetta taata kaupunkilaisille turvallinen ympäristö elää, olla ja opiskella. Käytännössä tämän tavoitteen täyttäminen tarkoittaa Vantin arjessa sitä, että kiinteistönhuoltomme ja puhtauspalvelumme varmistavat Vantaan kaupungin toimitilojen siisteyden ja terveellisyyden muun muassa päivittäissiivouksilla ja huolehtimalla ilmavaihtojärjestelmien kunnosta. Kaupunki edellyttää meiltä resurssi- ja energiatehokkuutta hallinnoimiensa tilojen kunnossapidossa, ja tätä työtä teemme yhdessä asiakkaan kanssa. Kohteiden tuntemuksemme on hyvä ja tätä osaamista jaamme mielellämme myös asiakkaan kanssa. Hyvin kunnostetut ja siistit tilat myös lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja pidentävät tilojen käyttöikää. Tämä parantaa kiinteistön arvon säilymistä, mikä on myös taloudellisesti vastuullista.
Hyvinvoiva henkilöstö
Kuten strategiaammekin olemme kirjanneet, haluamme olla Vantaan reiluin työpaikka ja yhteistyökumppani. Kohtaamme toisemme ja asiakkaamme arjessa tasavertaisina. Vantti kiinnittää jatkuvasti huomiota työskentelyolosuhteisiin, ja turvallisen työn toteutuminen on keskeinen johdettava asia. Tuemme myös muunkielisten mahdollisuuksia työllistyä, ja henkilökunnastamme onkin noin kolmannes muun kuin suomen kansalaisia. Lisäksi työllistämme vuosittain useita kymmeniä vaikeassa työllistymistilanteessa olevia, kuten osatyökykyisiä ja vammaisia henkilöitä. Kannustamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan ja teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa antaaksemme henkilöstöllemme mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen esimerkiksi oppisopimuksen kautta sekä tarjotaksemme työ- ja harjoittelupaikkoja tulevaisuuden osaajille.
Vastuulliset hankinnat
Huomioimme ympäristönäkökulman kaikissa hankinnoissamme, niin suurissa kuin pienissäkin. Ohjaamme omalta osaltamme myös asiakkaidemme valintoja kestävämpään suuntaan. Kouluissa ja päiväkodeissa työskennellessään vanttilaiset ovat aitiopaikalla ympäristötietoisuuden jakajina, ja toivomme myös asiakkaamme hyödyntävän tätä osaamistamme. Kaikki vanttilaiset suorittavat YmpäristöVantti-koulutuksen, jonka tavoitteena on lisätä koko henkilöstön ympäristöymmärrystä ja tuoda ympäristöosaaminen osaksi arkipäiväämme. Hankintoja tehdessämme arvioimme toimittajan tai palvelun tuottajan vastuullisuutta ja suosimme ympäristömerkittyjä ja -sertifioituja tuotteita. Panostamme myös kierrätykseen ja hyödynnämme hankinnoissamme vuokrauspalveluja.
Ruoka ja ruokailutottumukset
Vantin tarjoama koulu- ja päiväkotiruoka on tärkeä osa arkipäivää noin 35 000 vantaalaiselle lapselle ja nuorelle. Ravitseva ja maittava ruoka on iso tekijä sekä jaksamisen että oppimisen näkökulmasta. Ruoanvalmistustamme ohjaavat muun muassa kansalliset ravintosuositukset sekä Vantaan kaupungin linjaukset runkoruokalistoineen, minkä lisäksi haluamme osallistaa lapsia ja nuoria ruokalistasuunnitteluun: esimerkiksi reseptipajat ja toiveruokakyselyt antavat meille arvokasta tietoa siitä, mikä vantaalaisille lapsille ja nuorille maistuu parhaiten. Pyrimme myös herättelemään lapsia ja nuoria pohtimaan ruoan ja ravintovalintojen ilmastovaikutuksia tarjoamalla päivittäin Hiilidiili-merkittyjä ruokia, joiden hiilijalanjälki on 30 % pienempi kuin keskivertoruoan.