Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://vantti.fi.

Henkilötietosi Vantissa

Tässä osiossa kerrotaan, millä tavoin Vantti käsittelee henkilötietoja.

Miksi henkilötietoja kerätään Vantissa?
Vantti kerää välttämättömät henkilötiedot työntekijältä ja asiakkaalta palvelujen järjestämiseksi.
Kerättyjä tietoja käytetään vain työ- ja asiakassuhteen hoitamiseen. Tietoja ei koskaan käytetä
esimerkiksi suoramarkkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Mitä tietoja Vantti tarvitsee palvelujen järjestämiseksi?
Työsuhteen hoitamiseksi tarvitaan työntekijän henkilö- ja yhteystiedot.
Palvelujen järjestämistä varten tarvitaan esimerkiksi syntymäaika, nimi ja yhteystiedot.
Asiakastiedoissa ei tarvita henkilötunnuksen loppuosaa.
Maksettaessa palveluja pankki-/luottokortilla järjestelmä kerää maksutiedot joita käsitellään
asianmukaisella huolellisuudella.

Mistä Vantti saa tiedot?
Työsuhteeseen tarvittavat tiedot saadaan ensisijaisesti työsopimuksesta ja sen liitteistä.
Lasten erikoisruokavaliotiedot Vantti saa Vantaan kaupungin varhaiskasvatukselta ja
perusopetukselta. Kotiateriapalveluasiakkaiden tiedot Vantti saa Vantaan kaupungin kotipalveluilta

Luovuttaako Vantti tietojani eteenpäin?
Vantti voi luovuttaa tietojasi eteenpäin vain, jos luovutus perustuu lakiin, tai jos olet antanut
suostumuksen tietojesi luovuttamiselle. Jos tietojasi luovutetaan suostumukseen perustuen, voit
peruttaa suostumuksesi koska tahansa. Maksettaessa palveluja pankki-/luottokortilla järjestelmän keräämät maksutiedot siirtyvät pankkien
järjestelmiin asianmukaisesti suojattuna.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Vantti säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kuin laki velvoittaa säilyttämään tiedot. Säilytysajan
päätyttyä henkilötiedot hävitetään.
Päiväkotien ja koulujen erityisruokavaliotiedot päivitetään vähintään kerran vuodessa.
Kotiateriapalveluasiakkaiden tiedot poistetaan asiakassuhteen päättyessä.

Kuka voi käsitellä tietojani?
Vantilla henkilötietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä
hoitamiseksi. Lisäksi yksittäinen henkilö saa käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on
välttämätöntä palvelujen järjestämistä varten. Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen osalta
jokaisella Vantin henkilöstöön kuuluvalla on vaitiolovelvollisuus.

Millä tavoin Vantin alihankkijat käsittelevät tietojani?
Vantti edellyttää sopimuksissaan kaikilta alihankkijoilta kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa huolellisuutta siten, ettei kenenkään yksityisyys tule vaarannetuksi eikä loukatuksi. Asiakirjat tulee
säilyttää turvallisessa paikassa, minne kukaan ulkopuolinen ei pääse ja sähköiset asiakirjat
asianmukaisesti suojattuina. Alihankkijan tulee toiminnassaan noudattaa, mitä
salassapitosäännöksistä on säädetty laissa.

Millä tavalla tietoni on suojattu?
Vantin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu teknisesti.
Henkilötietoihin pääsee käsiksi vain ne henkilöt joilla on siihen oikeus. Paperisia asiakirjoja
säilytetään eri arkistotiloissa kuten laissa on säädetty.

Miten Vantissa toimitaan, jos henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin?
On mahdollista, että suojauksesta huolimatta henkilötiedot voivat poikkeustapauksessa joutua
vääriin käsiin. Tässä tilanteessa Vantti ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.
Lisäksi Vantti ilmoittaa tietojen vuotamisesta välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian
havaitsemisesta, jos tietojen vuotaminen voi aiheuttaa merkittävää haittaa henkilön oikeuksille.
Vantti ilmoittaa tietojen vuotamisesta niille, joiden tiedot ovat vuotaneet. Jos tietovuoto koskee
suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi henkilöiltä välittömiä toimenpiteitä, tietojen vuotamisesta
voidaan ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Mitä voin tehdä, jos epäilen että tietojani on käsitelty lainvastaisesti?
Jos epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voit saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.
Tietosuojavaltuutetun puhelinneuvonnan ajantasaiset tiedot löydät sivulta:
https://tietosuoja.fi/puhelinneuvonta

Voinko tarkistaa omat tai lapseni tiedot?
Voit tarkistaa omat tietosi ja saada niistä kopiot maksuttomasti kerran vuodessa. Voit myös tarkistaa
lapsesi tiedot, jos sinulla on tiedonsaantioikeus lapsesi tiedoista. Tarkastuspyyntö tehdään
henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla
varmennetulla asiakirjalla Vantaa-infossa. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen
yhteydessä. Oikeus tietojen tarkistamiseen tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Jos
tarkastusoikeutesi evätään, saat kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee perusteet
kieltäytymiselle. Voit tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
Tarkastuspyyntö tehdään erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Vantaa-infossa.

Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?
Voit pyytää tietojesi oikaisemista, jos tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tietojen oikaisupyyntö
on maksuton. Kirjallinen oikaisupyyntö lähetetään osoitteeseen: Vantti, Elannontie 3, 01510 Vantaa.

Voinko vaatia Vanttia poistamaan tietoni?
Lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseen liittyvät henkilötiedot voidaan hävittää vasta laissa
säädetyn määräajan jälkeen. Voit kuitenkin aina pyytää poistamaan tarpeettomat ja
virheelliset tiedot.

Voinko vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?
Jos tietosi eivät pidä paikkaansa, voit vaatia Vanttia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä, kunnes
tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Mistä voin kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä?
Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä Vantissa, voit pyytää lisätietoja Vantin
tietosuojavastaavalta. Voit myös pyytää tarkemman tietosuojaselosteen tietojesi käsittelystä eri
rekistereissä.

Yhteystiedot

Mirja Suomi
Vantin tietosuojavastaava
vantti.tietosuoja(a)vantti.fi

Huomaathan, että sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan, joten ethän lähetä
henkilötietoja sähköpostilla.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.