Vantin hallitus kokoontui 24.4.2024

Vantin hallitus kokoontui 24.4.2024. Kokouksessa käsiteltiin talous- ja henkilöstötunnuslukujen lisäksi muun muassa konsernijohdolle jätettyä alkuvuoden osavuosikatsausta ja kokonaispalveluprojektin etenemistä.

Osavuosikatsaus sisälsi muun muassa merkittäviä toimintaan ja riskien hallintaan liittyviä huomioita. Yhtiön alkuvuoden osalta raportoitiin hyvinvointialueelle tuotettujen aula- ja turvapalveluiden loppumisesta, pesulatoiminnan aloittamisesta Tuupakassa sekä kokonaispalvelumalliin liittyvistä valmisteluista. Tulevaisuuden riskienhallinnan näkökulmasta todettiin, että on tärkeää kiinnittää huomiota vuoden 2025 alussa voimaan tulevan muutoksen hallintaan sekä Vantaan kaupungin keittiöverkon supistumisen vaikutuksiin ateriahinnoitteluun.

Projektivastaava Anne Sivonen esitteli hallitukselle kokonaispalvelumalliprojektin edistymistä. Projekti on edennyt suunnitellusti. Tuleva organisaatiomalli ja siihen liittyvät tehtävänkuvat on luotu. Uudet tehtävät ovat olleet sisäisessä haussa ja niiden hakuaika on päättynyt. Avoimia tehtäviä oli kaikkiaan 52. Muutokseen liittyvä koulutus esihenkilöille, palveluohjaajille ja asiantuntijoille alkaa olla loppusuoralla. Koulutuksen teemana on ollut asiakaslähtöisyys. Koulutukseen osallistuneilla, 80 henkilöllä, on ollut mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun liittyen muutoksen vaikutuksiin. Lähes kaikki ovat halunneet käyttää mahdollisuuden keskustella asiasta. Muutoksen viestintä on säännöllistä ja sitä varten on luotu Vantin intranetiin oma alasivusto.

Hallitus halusi tietää, mikä on projektivastaavan näkemys henkilöstön suhtautumisesta projektiin. Anne Sivonen totesi Vantin henkilöstön suhtautuvan muutokseen ”20–60–20-muutossäännön” mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että 20 prosenttia suhtautuu muutokseen kriittisesti, 60 prosenttia heistä on odottavalla kannalla ja 20 prosenttia pitää muutosta hyvänä.

Hallitus oli tyytyväinen projektin etenemiseen ja aikataulussa pysymiseen. Hallitus muistutti, että muutos koskettaa laajasti henkilöstöä ja on tärkeää, että siitä viestitään säännöllisesti koko henkilöstölle.