Vastuullisuus

Vantti = vastuullinen vantaalainen

Vantaan tytäryhtiöistä suurimpana työllistäjänä Vantilla on suuri rooli myös sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuun kantajana. Olemme sitoutuneet tukemaan omistajamme ympäristö- ja kestävän kehityksen hankkeita ja teemme​​ päivittäin työtä sen eteen, että vantaalainen arki on tulevaisuudessa entistä kestävämmällä pohjalla.

​​​Valitsemme tehdä hyvin 

Vuonna 2023 laadimme Vantille vastuullisuusohjelman, joka kantaa nimeä Valitsemme tehdä hyvin. Teemme päivittäin töitä hyvän arjen eteen, ja ohjelmamme sisältääkin konkreettisia vastuullisuustekoja, joita teemme jo nyt. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu, mitä tulemme jatkossa tekemään, jotta vantaalainen arki voi toimia entistä vastuullisemmin. Ohjelma on jaettu neljään teemaan:

Terveelliset ja turvalliset tilat

Vastaamme Vantaan kaupungin hallinnoimien tilojen, kuten koulujen, päiväkotien ja kirjastojen siisteydestä ja kunnossapidosta. Kiinteistönhuoltomme ja puhtauspalvelumme ylläpitävät kaupungin toimitilojen puhtautta ja terveellisyyttä muun muassa huolehtimalla ilmavaihtojärjestelmien kunnosta. Hyvin hoidetut ja siistit tilat myös lisäävät ympäristön viihtyisyyttä ja pidentävät tilojen käyttöikää. Toimimme yhteistyössä asiakkaan kanssa tilojen ylläpidon ja arvon säilymisen varmistamiseksi mm. tekemällä energiatehokkuutta lisääviä aloitteita.

Hyvinvoiva henkilöstö

Me yhdessä teemme Vantista kaupungin reiluimman työpaikan ja luotettavimman kumppanin. Tämä strategiaammekin kirjattu lause kuvaa hyvin sitä tapaa, millä me vanttilaiset kohtelemme toisiamme ja asiakkaitamme. Olemme ketteriä räätälöimään työtehtävät sopimaan tarvittaessa erilaisiin elämäntilanteisiin ja tuemme työhyvinvointia muun muassa tarjoamalla henkilöstölle kulttuuri- ja liikuntaedun. Olemme myös yksi Vantaan suurimmista maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistäjistä, minkä lisäksi Vantti työllistää vuosittain ​​useita kymmeniä vaikeassa työllistymistilanteessa olevia, kuten osatyökykyisiä ja vammaisia henkilöitä. Kannustamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan ja tarjoamme mahdollisuuksia mm. oppisopimuskoulutuksiin.

Vastuulliset hankinnat

Huomioimme ympäristönäkökulman hankinnoissamme, niin suurissa kuin pienissäkin. Autamme myös asiakkaitamme tekemään kestävämpiä valintoja arjessaan. Kouluissa ja päiväkodeissa työskennellessään vanttilaiset ovat aitiopaikalla ympäristötietoisuuden jakajina, ja toivomme myös asiakkaamme hyödyntävän tätä osaamistamme. Kaikki vanttilaiset suorittavat vuonna 2023 käyttöön otetun YmpäristöVantti-koulutuksen, jonka tavoitteena on lisätä koko henkilöstön ympäristöymmärrystä ja tuoda ympäristöosaaminen osaksi arkipäiväämme. Arvioimme hankintoja tehdessämme yhteistyökumppanimme vastuullisuutta ja mm. keskitämme hankintamme ympäristömerkittyihin tai -sertifioituihin tuotteisiin.

Ruoka ja ruokailutottumukset

Vantin tarjoama koulu- ja päiväkotiruoka on tärkeä osa arkipäivää noin ​​35 000 vantaalaiselle lapselle ja nuorelle. Ravitseva ja maittava ruoka on iso tekijä sekä jaksamisen että oppimisen näkökulmasta. Ruoanvalmistustamme ohjaavat muun muassa kansalliset ravintosuositukset sekä Vantaan kaupungin linjaukset runkoruokalistoineen. Osallistamme myös lapsia ja nuoria ruokalistasuunnitteluun: esimerkiksi reseptipajat ja toiveruokakyselyt antavat meille arvokasta tietoa siitä, mikä vantaalaisille lapsille ja nuorille maistuu parhaiten. Pyrimme myös herättelemään lapsia ja nuoria pohtimaan ruoan ja ravintovalintojen ilmastovaikutuksia tarjoamalla päivittäin Hiilidiili-merkittyjä ruokia, joiden hiilijalanjälki on 30 % pienempi kuin keskivertoruoan.