Vantin hallitus kokoontui 29.5.2024

Vantin hallitus kokoontui 29.5.2024. Ennen kokouksen alkua käytiin läpi hallituksen toimintaan liittyvä hallitustyöskentelyn arviointi. Tilaisuutta fasilitoi Werka Kehitys Oy:n Atso Juote. Arvioinnin tuloksissa näkyi hallituksen yksituumaisuus ja sitoutuminen Vantin liiketoiminnan kehittämiseen. Hallituksen ja yhtiön johdon välisen yhteistyön todettiin olevan sujuvaa ja luottamuksellista. Keskustelujen jälkeen kehittämisalueiksi valikoitui mm. keskinäisen vuoropuhelun lisääminen sekä hallituksen että johdon kesken. Atso Juotteelle Vantti yhtiönä oli entuudestaan tuttu ja hän totesikin yhtiön ja yhtiön hallitustyöskentelyn kehittyneen huimasti aikaisemmasta kokemuksestaan, joka oli muutamien vuosien takaa. Hallitus oli positiivisesta kehityksestä samaa mieltä.

Varsinaisessa hallituksen kokouksessa keskusteltiin johdon riskianalyysissä esiin nostamasta keittiöverkkotilanteesta. Riskianalyysissä todetaan, että Vantaan kaupungin keittiöverkon kehittymiseen liittyvät suunnitelmat eivät ole toteutuneet odotetusti. Uusien koulukohteiden valmistuskeittiöihin ei ole pystytty lisäämään tarvittavaa ruuan valmistuskapasiteettia, joka korvaisi kouluremonttien yhteydessä poistuvaa valmistuskapasiteettia. Vantin hallitus pitää kehitystä huolestuttavana ja näkee sen johtavan ulkopuolisen ruokatuotteen käytön lisääntymiseen, joka on asiakkaalle nykyistä kalliimpi vaihtoehto.

Toimitusjohtaja kertoi olleensa 21.5.2024 Vantaan kaupungin konsernijaostossa päivittämässä nykyistä keittiöverkkotilannetta. Vantin näkemys on, että tulevaisuuden keittiöverkostoa tulisi tiivistää ja keittiötilojen suunnittelussa tulisi huomioida Cook&Chill-menetelmä. Toimitusjohtaja esitti konsernijaostolle, että olisi tärkeää saada aikaiseksi Vantaan kaupungin keittiöverkkostrategia, joka ohjaisi ja sitoisi Vantaan kaupungin eri tahoilla olevia toimijoita.