Vantin hallitus kokoontui 6.3.2024

Vantin hallituksen kokouksessa 6.3.2024 esiteltiin yhtiön tilinpäätös sekä yhteenveto vuoden 2023 työsuojeluun liittyvistä tapahtumista.

Tilinpäätöstä hallitukselle esitteli yhtiön tilintarkastaja Mikko Luoma. Tilintarkastuksen ja toimintakertomuksen todettiin olevan yhdenmukaiset, eikä tilintarkastuksen aikana ollut noussut esiin epäselvyyksiä. Tilintarkastaja totesi tilinpäätöksen antavan oikean kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Saadun selvityksen jälkeen hallituksen jäsenet allekirjoittivat tilinpäätöksen. Hallitus päätti kutsua yhtiökokouksen koolle 15.4.2024.

Työhyvinvointiasiantuntija Susanna Dikert ja työsuojeluvaltuutettu Niina Valkeapää esittelivät hallitukselle vuoden 2023 työsuojelukatsauksen.

Hallitukselle kerrottiin mm. AVI:n tekemästä työsuojelutarkastuksesta kiinteistöhuollon ja puhtauspalveluiden kolmeen eri asiakaskohteeseen sekä Tuupakan varikolle. Hallitus oli tyytyväinen siitä, että AVI:n havaintojen pohjalta oli tehty korjaavia toimenpiteitä.

Katsauksessa raportoitiin myös työtapaturmien aiheuttamista vammoista ja todettiin, että suurin osa vammoista oli sijoiltaan menoja ja venähdyksiä.

Työhyvinvointiasiantuntija esitteli hallitukselle työterveyshuollon tekemiä työterveyden keskeisiä tunnuslukuja. Hallitus kiinnitti huomiota sairauslomapäivien suureen määrään per henkilö ja halusikin jatkossa tarkempaa tietoa asiasta.

Lopuksi työhyvinvointiasiantuntija otti esille henkilöstötutkimuksessa esitetyn kysymyksen henkilöstön kokemasta työhyvinvoinnista. Vastausten perusteella Vantin henkilöstö koki oman työkuntonsa olevan tasolla 8,15 (asteikko 1–10).