Vantin uutiskirje: joulukuu 2022

Kiitos kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä!

Erityisesti haluan kiittää kaikkia sosiaali- ja terveyshuollon kohteissa työskenteleviä henkilöitä hyvästä ja vuosia kestäneestä yhteistyöstä. Muutos on ollut jo pitkään tiedossa, mutta oudolta tämä uusi tilanne tuntuu. Yhteinen historia on ollut pitkä. Soster-kohteissa työskennelleet Vantin ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijät siirtyvät ensi vuoden alussa SOL:n ja Attendon palvelukseen ja Vantti jatkaa toimintaansa tuottamalla palveluita Vantaan kaupungin muille toimialoille.

Kulunut vuosi on ollut Vantille menestyksekäs. Yhtiön omistamiseen liittyvästä julkisesta keskustelusta huolimatta olemme halunneet keskittyä palvelujemme tuottamiseen, niiden parantamiseen ja työntekijöidemme osaamisen vahvistamiseen. Lopulta marraskuussa myös Vantaan kaupungin valtuusto hyväksyi yhtiön omistamisen perusteet.

Ensi vuoden osalta Vantin toiminnan fokus tulee olemaan asiakastyytyväisyyden parantamisessa ja ennen kaikkea systemaattisemmassa, jatkuvan kehittämisen, toimintatavassa. Tämä tulee käytännössä tarkoittamaan entistä tiiviimpää vuoropuhelua kanssanne. Uskon, että näin yhdessä toimien voimme varmistaa sen, että toimenpiteet kohdistuvat oikein.

Rauhallista joulua teille kaikille!

Terveisin
Taina Huttunen, toimitusjohtaja

Taina Huttunen, toimitusjohtaja

Yhä enemmän sähköautoja Vantin väreissä

Vantti haluaa olla edelläkävijä sähköautojen sekä latauspisteiden osalta. Tämän vuoden loppuun mennessä kiinteistöpalveluille on tulossa käyttöön 15 uutta täyssähköautoa, joilla yhtiön tarjoamia palveluita on mahdollista hoitaa jatkossa ympäristöystävällisemmin.

Lue lisää sähköauto- ja latauspisteprojektista alla olevan painikkeen kautta.

Hiilidiili tutuksi Ateria 2022 -tapahtumassa

Vuosittain järjestettävä Ateria-messut on sopimusruokailun ja julkisen sektorin ruokapalveluiden ammattitapahtuma, jossa ruokapalvelualan toimijat eri puolilta Suomea tapaavat toisiaan. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 8.11. Vantti oli mukana kertomassa Hiilidiili-merkistä.

Alla oleva painike vie sinut tutustumaan tarkemmin Hiilidiiliin.

Vantin puhtauspalvelut kouluttaa henkilöstöään 

Puhtauspalveluissa on tänä syksynä järjestetty kaikille laitoshuoltajille oma, sisäinen hygieniakoulutus. Koulutuksessa on käyty läpi muun muassa hygienian perusteita siivoustyössä, aseptisia työjärjestyksiä eri tiloissa sekä perusteita mikrobien ja infektoiden leviämisestä ja oikeasta käsihygieniasta.

Lue linkistä, miten työntekijöiden osaamista pidetään yllä Vantissa.