Vantin puhtauspalvelut kouluttaa henkilöstöään

Puhtauspalveluissa on tänä syksynä järjestetty kaikille laitoshuoltajillemme oma, sisäinen hygieniakoulutus. Koulutuksen aiheet ovat hyvin ajankohtaisia alallamme, eikä hygieenisiä ja aseptisia taitoja voi siivoustyössä koskaan korostaa liikaa. Koulutuksessa on käyty läpi muun muassa hygienian perusteita siivoustyössä, aseptisia työjärjestyksiä eri tiloissa sekä perusteita mikrobien ja infektoiden leviämisestä ja oikeasta käsihygieniasta.

Vantissa on käytössä sähköinen oppimisalusta Itslearning, johon koulutuskokonaisuudet on koottu.

Jatkuvaan kouluttautumiseen kannustetaan

Kaikki uimahalleissa työskentelevät laitoshuoltajamme käyvät päivän mittaisen uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamiskoulutuksen ja suorittavat koulutuksen lopuksi testin. Muita sisäisiä koulutuksiamme ovat muun muassa siivouskoneajokortit, ja näitä koulutuksia meillä järjestetään ympäri vuoden tarpeen mukaan. Omia sisäisiä kohdennettuja koulutuksia eri aiheista tulemme jatkamaan myös ensi vuonna. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkotisiivouskoulutus.

Tuemme ja kannustamme lämpimästi henkilöstöämme myös ammatilliseen kouluttautumiseen. Viimeisin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto-oppisopimusryhmämme aloitti toukokuussa 2022, ja ryhmässä opiskelee 15 henkilöä.

Kohdekohtaista koulutusta ja kielikummeja

Koulutusten lisäksi panostamme perehdytykseen. Ammatillisesta perehdytyksestä meillä vastaa ohjaaja, joka myös opastaa työntekijät sähköisen oppimisalustamme käyttöön. Perehdytyksessä henkilökohtaisella opastuksella on suuri merkitys, sillä samalla työntekijä voi kysyä epäselvistä asioista ohjaajalta. Ammatillisen perehdytyksen lisäksi työntekijät saavat kohdekohtaisen opastuksen omalta palveluesihenkilöltä tai palveluohjaajalta. Ohjaajamme käy myös tarpeen mukaan perehdyttämässä niin uusia kuin jo pidempään talossa olleita työntekijöitä.

Tukeaksemme työntekijöitämme, joilla ei vielä ole vahva suomen kielen osaaminen, olemme tänä vuonna ottaneet käyttöön perehdytyksissä myös kielikummit. Kielikummi auttaa uusia työntekijöitä ymmärtämään paremmin työ- ja muita ohjeita. Perehdytysmateriaaliamme myös käännetään useammalle kielelle ja siihen on aina helppo palata myöhemminkin, jos haluaa esimerkiksi tarkistaa joitain ohjeita.