Vantin hallitus kokoontui 24.1.2024

Tammikuun kokouksessa hallitukselle esiteltiin asiakastutkimuksen välikyselyn tulokset sekä Aula- ja vartiointipalvelujen liiketoimintakauppaan liittyvät pääkohdat. Lisäksi kokouksessa vieraili yhtiön pääluottamusmies Riitta Hienonen.

Pääluottamusmies kertoi hallitukselle omia havaintojaan yhtiön toiminnasta ja toi esiin yksittäisin esimerkein tilanteita, jotka ovat aiheuttaneet epäselvyyttä työntekijöille. Lisäksi hän nosti esiin alan matalan palkkauksen. Hallitus pyysi saada lisää tietoa eri henkilöryhmien mediaanipalkoista seuraavaan kokoukseen.

Asiakaskokemuksen parantaminen on Vantin liiketoiminnan keskeinen tavoite. Vantti teki kyselyn asiakaskokemuksesta ja siihen liittyvien toimenpiteiden vaikutuksesta marras–joulukuun vaihteessa 2023. Vantin asiakastyytyväisyyttä kuvaava suositteluindeksi oli noussut edellisestä, keväällä 2023 tehdystä, kyselystä 21 pistettä. Omistaja oli asettanut Vantille vuoden 2023 tavoitteeksi -7 ja nyt tulos oli -9. Hallitus kiinnitti erityistä huomiota Ateriapalveluiden suositteluindeksin muutokseen, joka kevään mittauksessa oli -64 ja loppuvuonna -5. Hallitus oli tyytyväinen, että Ateriapalveluille laadittu erillisohjelma tyytyväisyyden parantamiseksi on ollut toimiva ja kannustaa Ateriapalveluja viemään suunnitelmat loppuun asti.

Toimitusjohtaja kertoi hallitukselle tehdystä Aula- ja vartiointipalvelujen liiketoimintakaupasta. Sopimukset liiketoimintakaupasta ja sen yhteydessä toteutettavasta henkilöstön siirrosta Securitakselle allekirjoitettiin 29.12.2023. Sopimus astui voimaan 1.1.2024. Vantilta siirtyi Securitakselle 22 + 1 henkilöä vanhoina työntekijöinä. Tehdyn kaupan seurauksena Vantin liiketoiminta supistuu n. 800 000 euroa vuodessa.