Lakkojen vaikutukset Vantin palveluihin viikolla 7

Tiedote lakkojen vaikutuksista Vantin palveluihin viikolla 7

Useat ammattiliitot ovat ilmoittaneet laajoista poliittisista työtaisteluista, jotka ajoittuvat viikolle 7. Seuraavassa on kerrottu, miten lakot vaikuttavat Vantin palveluihin 13.–16.2.2024.

Tiistai 13.2.–keskiviikko 14.2. 

Poliittisten lakkojen vuoksi suurin osa Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen toimipaikoista on suljettuna tiistaina 13.2. sekä keskiviikkona 14.2. Lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut, että lakon piiriin kuuluvat muun muassa ateria-, puhtaus- ja tilapalveluita tarjoavat yritykset. Vantti on yksi näistä yrityksistä, ja JHL:ään kuuluvilla vanttilaisilla on oikeus osallistua lakkoon. Näin ollen Vantissa on odotettavissa poissaoloja lakkopäivinä.

JHL:n lakko vaikuttaa kaikkiin Vantin palveluihin tiistaina 13.2. ja keskiviikkona 14.2. 

Kouluissa sekä niissä päiväkodeissa, jotka ovat avoinna ja joihin Vantti tavallisesti toimittaa palveluita, Vantti pyrkii järjestämään palvelut (ateria-, puhtaus- ja turvapalvelut sekä kiinteistönhoito) normaalisti. Lakosta johtuvien henkilöstön poissaolojen vuoksi on kuitenkin odotettavissa, että palveluissa on muutoksia tällä viikolla.

Ateriapalvelut: 
Koulu- ja päiväkotiateriat tullaan korvaamaan pääosin vararuoalla. Erityisruokavalioita ei valitettavasti voida lakkopäivinä huomioida, ja niihin tulisikin varautua omin eväin sekä kouluissa että päiväkodeissa. Päiväkodeissa on tarjolla aamu- ja välipalat, mutta ne voivat poiketa ruokalistasta.

Puhtauspalvelut: 
Puhtauspalvelujen osalta pyritään toteuttamaan sopimuksen mukainen palvelu kaikissa kohteissa. JHL:n lakon vuoksi toimipaikoissa on kuitenkin odotettavissa henkilöstövajausta, jonka vuoksi kaikkia palveluita ei todennäköisesti pystytä järjestämään täysimääräisesti.

Kiinteistö-, aula- ja turvapalvelut: 
Vantin kiinteistö- sekä aula- ja turvapalvelut pyritään järjestämään normaalisti myös lakkopäivinä. JHL:n lakon vuoksi toimipaikoissa on kuitenkin odotettavissa henkilöstövajausta, jonka vuoksi kaikkia palveluita ei todennäköisesti pystytä järjestämään täysimääräisesti.

Torstai 15.2.–perjantai 16.2.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat ilmoittaneet poliittisista lakoista, jotka vaikuttavat merkittävästi elintarviketeollisuuden ja logistiikkakeskusten toimintaan. Lakkojen vaikutusten Vantin palveluihin odotetaan jäävän pieniksi, mutta ateriapalveluissa ruokalistoihin saattaa tulla joitakin muutoksia torstain 15.2. ja perjantain 16.2. aikana. Lounaat, mukaan lukien erityisruokavaliot, tarjotaan kuitenkin normaalisti sekä kouluissa että päiväkodeissa.

Logistiikkakeskusten lakon vaikutukset saattavat näkyä ruokalistamuutoksina myös maanantaina 19.2. Ajantasaiset ruokalistat allergiamerkintöineen ovat nähtävillä kohteissa.

Vantin puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalvelut toteutetaan torstaina ja perjantaina normaalisti.