Vantin hallitus kokoontui 27.11.2023

Vantin hallitus kokoontui marraskuun kokoukseensa 27.11.2023. Liiketoiminnan tunnuslukujen lisäksi kokouksessa käytiin läpi yhtiötason toimintasuunnitelma vuodelle 2024 sekä yhtiön riskienhallintasuunnitelma ja sen yhteydessä esitettävien avointen kysymysten vastaukset.

Vantin toimintasuunnitelman lähtökohta on Vantin strategia, jonka nimi on Ihmisen kokoinen. Strategian painopisteitä ovat asiakaskokemuksen kehittäminen, työntekijätyytyväisyyden parantaminen sekä päivittäinen vastuullinen toiminta. Näitä painopisteitä kehittämällä Vantti uskoo saavuttavansa päämääränsä olla kaupungin reiluin työpaikka ja luotettavin yhteistyökumppani.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa asiakaskokemuksen kehittämisen osalta keskitytään mm. palvelulaadun varmistamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja palauteprosessin käyttöönottoon.

Työntekijätyytyväisyyttä parannetaan vuonna 2024 kehittämällä edelleen esihenkilötyötä ja sen vuorovaikutteisuutta, huomioimalla työyhteisömme monimuotoisuus sekä yhtenäistämällä perehdytysprosessia koko yhtiössä.

Vastuullista arkipäivää toteutetaan yhtiön vastuullisuusohjelman mukaisesti. Vastuullisuusohjelman pääteemoja vuonna 2024 ovat palveluidemme kohteena olevien tilojen terveellisyys ja turvallisuus, henkilöstömme hyvinvointi, hankintojen vastuullisuus sekä kouluruokailun ja ruokailutottumusten kehittäminen.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle riskienhallintasuunnitelman. Kuluneen vuoden aikana ei ole ilmaantunut uusia, aikaisemmin tunnistamattomia riskejä, ja näkymä ensi vuodelle on samankaltainen. Toimitusjohtaja nosti esiin merkittävämpänä asiana hankesuunnitteluvaiheessa olevien kiinteistöjen valmistuskeittiöt ja niiden kapasiteetin sekä varustelutason. Hallitus hyväksyi johtoryhmän arviot tunnistettujen riskien suuruudesta ja todennäköisyydestä sekä niiden hallintatoimenpiteet.