Vantin hallitus kokoontui 29.9.2023

Vantin hallituksen ja johtoryhmän yhteisessä seminaarissa 28.–29.9.2023 pohdittiin Vantin strategian toteuttamiseksi tehtävää tuotantotavan muutosta ja sen vaikutuksia yhtiön toimintaan. Seminaarin jälkeen hallitus piti oman kuukausipalaverinsa, jossa esillä oli mm. yhtiön toinen osavuosikatsaus vuodelle 2023.

Vantin omistajalle laaditussa osavuosikatsauksessa merkittäviksi asioiksi nostettiin mm. vuoden vaihteen muutokset liiketoiminnan laajuudessa ja Vantin kehittämisohjelman valmistuminen ja sen eteneminen. Osavuosikatsauksessa yhtiön tuloskehityksen todetaan olevan suunnitellun kaltainen ja loppuvuoden ennusteessa taloudellisten tavoitteiden odotetaan toteutuvan lähes kokonaan. Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida vasta vuoden viimeisessä katsauksessa.

Seminaariosiossa käsiteltiin vuoden 2022 alusta pilotoidun kokonaispalvelumallin käyttöönottoa koko Vantissa. Pilotissa on testattu Vantin palveluiden järjestämistä uudenlaisella, asiakaslähtöisemmällä tavalla.

Tuotantotavan muutoksella tavoitellaan entistä asiakaslähtöisempää organisaatiota, jotta asiakastyytyväisyys saadaan tavoitteiden mukaiselle tasolle. Vantti on olemassa asiakkaitaan varten ja nämä asiakkaat eli Vantaan kaupungin toimialat, kaupungin työntekijät ja palveluja käyttävät asiakasryhmät huomioidaan jatkossa entistä paremmin. Omistajana kaupunki edellyttää meiltä palvelutason selkeää nostoa ja kustannustehokkuuden parantamista. Vain laadukkaalla tekemisellämme voimme vakuuttaa kaupungin siitä, että palvelut kannattaa hankkia meiltä myös tulevaisuudessa. Kokonaispalvelupilotista on saatu hyvää palautetta asiakkaalta ja siksi toimintamalli laajenee koko Vanttiin vuoden 2025 alusta alkaen.

Uuden kokonaispalvelumallin myötä Vantin eri palvelut toimivat entistä selkeämmin yhdessä yhteisen asiakkaan hyväksi. Toimipisteissä, kuten kouluissa tai päiväkodeissa työskentelevät vanttilaiset muodostavat palvelutiimejä, joihin kuuluu tiimikavereita niin puhtaus-, kiinteistö-, turva- kuin ateriapalveluistakin. Palvelutiimin lähiesihenkilönä ja asiakkaan yhteyshenkilönä toimii asiakasvastaava.

Vuosi 2024 on Vantissa suunnittelun ja muutokseen valmistautumisen vuosi. Ensi vuoden aikana esihenkilöt, asiantuntijat, kokonaispalvelumallin projektivastaava ja johtoryhmä rakentavat mallia yhdessä, jotta se voidaan ottaa käyttöön vuoden 2025 alussa.