Vantin hallitus kokoontui 25.10.2023

Kokouksessa hallitukselle esiteltiin vuoden 2024 budjettiehdotus. Budjetin todettiin olevan tiukka ja toteutuakseen edellyttää tarkkaa kulujen seurantaa. Budjetin merkittävin epävarmuustekijä liittyy tuleviin palkantarkistuksiin, joiden lopullisesta tasosta varmuus saadaan vasta keväällä 2024.

Liikevaihdon osalta budjettiin on sisällytetty liikevaihdon nousua vuoteen 2023 verrattuna noin 1,1 miljoonaa euroa. Pääasiassa liikevaihtoa kasvattavat uudet asiakaskohteet, joita Vantaan kaupunki avaa ensi vuoden aikana. Kokonaisuudessaan yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2024 noin 51,3 miljoonaa euroa.

Budjetissa liiketoiminnan kulujen arvioidaan nousevan noin 1,5 miljoonaa euroa vuoteen 2023 verrattuna. Kuluja kasvattavat uusien kohteiden investointien lisäksi aineiden, tarvikkeiden, raaka-aineiden ja palvelujen hintojen nousu. Vantin tulostavoite on 1 % yhtiön liikevaihdosta.

Toimitusjohtaja kertoi hallitukselle Vuoden oppisopimusosaajien palkitsemistilaisuudesta Tampereella, jossa Vantti palkittiin vuoden 2023 oppisopimustyönantajana. Oppisopimuskoulutus on tärkeä osa Vantin vastuullista toimintaa työnantajana. Vantti tarjoaa vuosittain useita kymmeniä oppisopimuspaikkoja tulevaisuuden osaajille, minkä lisäksi Vantti kannustaa henkilökuntaansa suorittamaan ammatti- tai osatutkintoja oppisopimuksella. Näin toimien Vantti varmistaa, että henkilökunnan osaaminen pysyy hyvällä tasolla ja että hyvän arkipäivän tekijöitä riittää myös jatkossa.