Tiedote JHL:n lakon vaikutuksista Vantin palveluihin

Tiedote JHL:n lakon vaikutuksista Vantin palveluihin keskiviikkona 22.11.2023

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on ilmoittanut poliittisesta työtaistelusta, jonka vaikutuspiiriin myös Vantti kuuluu. Lakkopäivä on keskiviikko 22.11.2023 ja se tulee vaikuttamaan Vantin tuottamiin palveluihin kaikissa liiketoimintayksiköissämme.

Ateriapalvelut

Keskiviikon 22.11. koulu- ja päiväkotiateriat tullaan pääosin korvaamaan vararuoalla. Normaalit ateriat tarjotaan niissä kohteissa, joissa se suinkin on mahdollista.

Erityisruokavalioita ei valitettavasti voida keskiviikkona huomioida.

Poikkeuspäivän vuoksi ruokalistaan voi tulla muutoksia myös loppuviikon aikana. Ajantasaiset ruokalistat allergiamerkintöineen ovat esillä kohteissa, ja tarvittaessa keittiön henkilökunta antaa asiasta lisätietoa.

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelut pyritään lakkopäivänä toteuttamaan kaikissa kohteissa. Mikäli tähän ei päästä, selvitämme palvelun toteutumisasteen kohdekohtaisesti ja teemme sen mukaisesti hyvitykset päivähinnasta niille kohteille, joissa palvelu on joko toteutunut osittain tai jäänyt kokonaan toteutumatta.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistönhoidon tehtävät pyritään toteuttamaan lakkopäivänä, mutta palveluissa on odotettavissa henkilöstövajausta. Akuutit kiinteistönhoitotyöt priorisoidaan.

Posti- ja kuljetuspalvelut

Posti- ja kuljetuspalvelut pystytään järjestämään lähes normaalisti. Ateriakuljetukset ja kiireelliset lähetykset varmistetaan, mikä voi tuoda muutoksia normaaliin postinjakeluun.

Aula- ja turvapalvelut

Mobiilivartiointi pystytään järjestämään lähes normaalisti. Kohdevartioinnissa eli kouluilla ja virastoissa on odotettavissa poissaoloja, mutta monitoimitalojen vartiointi pystyttäneen hoitamaan lähes normaalisti.

Vantin sosiaali- ja terveyspalveluille tuottamat turvapalvelut ovat lakon ulkopuolella ja ne toteutetaan normaalisti.