Vantin hallitus kokoontui 31.5.2023

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Vantin johtoryhmän laatiman esityksen yhtiön tavoitteiksi vuosille 2024–2027. Yhtiön tavoite-ehdotukset toimitetaan konsernijohdolle 5.6.2023.

Hallitus teki johdon esitykseen pieniä muutoksia, jotka liittyivät henkilöstötyytyväisyysmittarin tavoitteen kasvattamiseen. Vastuullisuustavoitteen osalta hallitus toivoi tulevaisuudessa näkevänsä enemmän vastuullisuusmittareita nykyisen kahden sijaan, mutta hyväksyi nyt esillä olleen ehdotuksen mittareiden osalta. Kokonaisuudessaan hallitus hyväksyi esityksen pienin korjauksin eteenpäin lähetettäväksi.

Lisäksi hallitukselle tiedotettiin yhtiökokouksessa tehdyn yhtiöjärjestysmuutoksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin ja näin ollen voidaan todeta uuden yhtiöjärjestyksen olevan nyt voimassa.

Hallituksen esityslistalla oli myös Mira Vaahermäen eronpyyntö, jonka hallitus hyväksyi. Mira Vaahermäki eroaa hallituksen jäsenyydestä 24.7.2023 alkaen.