Vantin hallitus kokoontui 21.6.2023

Vantin hallitus piti kuukausikokouksensa 21.6.2023. Kokouksessa kiinteistöpalvelujohtaja Mikko Malila esitteli hallitukselle vastuualueensa ajankohtaisia asioita. Malila kertoi tulevaisuuden kehityskohteita olevan mm. palveluiden vasteaikojen lyhentäminen ja palvelujen laadun parantaminen tehostamalla omavalvontaa.

Toimitusjohtaja Taina Huttunen esitteli hallitukselle kehittämisohjelman asiakaskokemuksen parantamisen osioon liittyvää kilpailukykyohjelman etenemistä.

Kilpailukykyohjelman pääteemat muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta. Ensimmäinen teema liittyy organisaation sisäiseen toimintaan ja sen johtamiseen, henkilöstön tehtäviin sekä vastuisiin. Toinen teema käsittelee asiakasyhteistyötä, mukaan lukien asiakaspalvelu ja kommunikaatio. Kolmannessa teemassa keskitytään palvelulaadun merkitykseen sekä koulutuksen, perehdytyksen ja oppimisen tärkeyteen.

Kilpailukykyohjelman seuraavassa vaiheessa tehdään henkilöstökysely, jolla arvioidaan edellä mainittujen pääteemojen perusteella laadittujen korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Kysely henkilöstölle tehdään elokuun aikana.  

Hallitus totesi Vantin toiminnan etenevän suunnitellusti ja oli tyytyväinen yhtiön toimintaan. Hallitus kiittää vanttilaisia hyvin sujuneesta alkuvuodesta ja toivottaa kaikille oikein mukavaa kesälomaa.