Vantin puhtauspalvelut ja jätehuolto

Vantin laitoshuoltajat ovat tärkeässä roolissa asiakkaidemme jätehuollon toiminnassa. Laitoshuoltajat tyhjentävät ja puhdistavat sisätilojen roska-astiat ja toimittavat asiakkaiden lajittelemat jätteet oikeisiin astioihin jätehuoltotilassa.

Laitoshuoltaja voi myös auttaa asiakkaita jätehuollon asioissa muun muassa opastamalla ja neuvomalla lajittelussa. Päivittäin jätehuoltotöitä tehdessään laitoshuoltaja näkee myös mahdolliset kehittämisasiat, kuten jätetilassa astioiden liian pitkät tyhjennysvälit tai sen, että jäteastioita tarvitaan lisää. Tämä on osa vastuullista asiakasyhteistyötä.

Ylästön koululla pilotoidaan pussittomia roskiksia

Ylästön koulun palveluesihenkilö Olavi Lehtonen ehdotti asiakkaalle kehitysideana, että jätettäisiin roskapussit pois osasta roska-astioita. Tätä päätettiin kokeilla niissä tiloissa, joissa se on mahdollista ja järkevää, kuten luokissa ja opettajien tiloissa. Taustalla on ajatus muoviroskan vähentämisestä sekä työskentelyergonomia, kun laitoshuoltajan ei tarvitse kumartua useaan kertaan roska-astiaa tyhjentäessään.

Myös Vantin toimistoilla Pakkalassa ja Tuupakassa
jätejakeet lajitellaan omiin astioihinsa.

Kokeilu on otettu hyvin vastaan ja Lehtonen toteaakin kehitysidean toteutuneen hyvin käytännössä. Hän on iloinen, että kaikki osapuolet ovat kokeneet ympäristöasiat tärkeiksi. Tarkoituksena on myös laajentaa pilottia muihinkin asiakaskohteisiin, joissa se on mahdollista.

Osaaminen kannattaa jakaa edelleen

Päivittäin muun muassa lajittelun kanssa tekemisissä oleminen lisää osaamista ja ymmärrystä jätehuollon merkityksestä. Tästä osaamisesta on hyötyä asiakkaalle päivittäin, minkä lisäksi tietoisuutta voidaan levittää myös koulun oppilaille. Ylästön koulun laitoshuoltaja Virve Pena on esimerkiksi pitänyt lajittelutuokioita oppilaille ja antanut myös neuvontaa ja ohjausta siivouksesta oppilaille kotitalousluokissa. Tämä on hieno esimerkki yhteistyöstä koulun ja laitoshuollon välillä.