Vantin hallitus kokoontui 26.4.2023

Vantin hallitus kokoontui keskiviikkona 26.4.2023. Varsinaisten talouden ja henkilöstön seurantaraporttien lisäksi hallitukselle esiteltiin puhtauspalvelujen ajankohtaisia asioita, henkilöstön etuisuuksiin ja palkitsemiseen liittyviä kustannuksia vuodelta 2022 sekä liiketoimintojen toimintasuunnitelmien toteutumista alkuvuoden osalta.

Puhtauspalvelujohtaja Jaana Kivenjuuri kertoi yksikön kehityshankkeista, joista hallitusta erityisesti kiinnosti Mobilog-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto. Mobilogin käyttöönotto alkaa puhtauspalveluissa toukokuun aikana, ja sitä tulevat käyttämään kaikki puhtauspalveluyksikössä työskentelevät henkilöt. Mobilogiin tullaan siirtämään kaikki työn suorittamiseen tarvittava kohdetason tieto sekä siihen liittyvä raportointi. Uuden järjestelmän tavoitteena on selkiyttää ja varmistaa se, että työntekijöillä on aina ajantasainen tieto tehtävistään ja esihenkilöillä ajantasainen tieto tarvittavasta resurssista.

Jaana Kivenjuuri esitteli hallitukselle myös asiakaspalautteiden yhteenvetoa vuodelta 2022. Hän kertoi palautteiden määrän laskeneen kahden viimeisen vuoden aikana. Valtaosa palautteista koski sijaisten kohdetuntemuksen puutteita ja poissaolojen tiedottamiseen liittyviä viivästyksiä. Aikaisemmat laatuun liittyvät palautteet olivat selvästi vähentyneet, joka kävi ilmi myös laatuauditointien yhteenvedosta. Laatuauditointeja oli tehty vuoden 2022 aikana 485 kpl ja niiden keskiarvo oli 4,35 / 5. Hallitus oli tyytyväinen näkemiinsä laatutuloksiin ja kiitti Kivenjuurta hyvästä kehityksestä.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle henkilöstön palkitsemisen ja henkilöstöetuisuuksien kustannuksia vuodelta 2022. Henkilöstöetuisuuksista merkittävin on E-Passi, jota Vantin henkilöstöstä hyödynsi 82 %, E-Passia käytettiin n. 168 000 €:n edestä. Muita palkitsemiskäytäntöjen mukaisiin ja henkilöstön huomiointiin liittyviä kustannuksia Vantilla oli 104 800 €. Hallitus pitää tärkeänä, että henkilöstöä huomioidaan ja on yrityksen arvojen mukaista osoittaa arvostusta työntekijöitä kohtaan muistamalla ja palkitsemalla heitä hyvistä työsuorituksista.

Myös vuoden ensimmäisen kvartaalin toimintasuunnitelman toteutuminen raportoitiin hallitukselle. Toimintasuunnitelma oli pääsääntöisesti toteutunut suunnitellusti, joitakin yksittäisiä aikatauluihin liittyviä viivästyksiä lukuun ottamatta. Johdon näkemys on, että aikataulut saadaan kurottua kiinni.