Kouluruoat kulkevat Vantaalla yhteistyön voimalla

Vantin tarjoama koulu- ja päiväkotiruoka on tärkeä osa arkipäivää noin 35 000 vantaalaiselle lapselle ja nuorelle. Osa toimipaikoistamme on jakelukeittiöitä, joihin ateriat tulevat valmiina Vantin valmistavilta keittiöiltä. Aiemmin toimipisteiden väliset ruokakuljetukset hoidettiin Postin jakeluna, mutta tänä vuonna siirryimme malliin, jossa ruoat kuljetetaan osaan toimipaikkoja Vantin omilla autoilla.

Vantin ateria- ja kuljetuspalveluiden välillä virisi ajatus yhteistyöstä jo pari vuotta sitten, ja ruokakuljetusten toteuttamista pilotoitiin viime vuoden huhtikuussa. Pilotti toteutettiin Varia Ojahaan ruokakuljetuksissa, jotka sisältävät kuuman ruoan kuljetusta päivittäin sekä kylmän ruoan kuljetusta eri viikonpäivinä, aamuisin ja iltapäivisin. Pilotin aikana Ojahaasta kuljetettiin ruokaa yhteensä 21 päiväkotiin.

Jakeluautonkuljettaja Jani Ahonen on aiemmin
toiminut Vantissa kokkina, joten lämpövaunujen
kanssa toimiminen on hänelle hyvin tuttua.

Pilotti onnistui hyvin ja koska ateriapalveluiden kuljetussopimukset olivat kilpailutuksessa, yhteistyö päätettiin aloittaa vuoden 2023 alussa, jolloin kyseinen kuljetusosuus siirrettiin Vantin itse toteutettavaksi. Tämä oli molemmille liiketoimintayksiköille positiivinen muutos, sillä omana palveluna tuotetut kuljetukset ovat ulkoa ostettuja joustavampia ja kustannustehokkaampia. Hyvinvointialueuudistuksen myötä Vantin kuljetuspalveluilta poistuivat vuodenvaihteessa kaikki soster-kohteiden ajot, joita ruokakuljetuksilla pystyttiin korvaamaan ja varmistamaan näin töiden jatkuminen kaikille kuskeille. Asiakkaalle toiminnan uudistus puolestaan näkyy entistä jouhevampana palveluna.

Hyviä kokemuksia keittiöillä

Vaatii tarkkaa suunnittelua ja aikatauluttamista, jotta kaikki toimipisteet saavat ruoan oikeaan aikaan. Käytännössä kuljetettavien ruokien tulee olla valmiina jo klo 9.00, jotta ne ehditään toimittaa muihin toimipisteisiin lounasajaksi. Tämän lisäksi valmistavan keittiön täytyy luonnollisesti huolehtia oman toimipisteen ruokailun sujumisesta.

Pilotin tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuuksia toteuttaa ruokakuljetukset omana työnä, kerätä kokemuksia yhteistyön toimivuudesta ja tunnistaa ongelmakohdat. Pilotin aikana yhteen kohteeseen ruoan todettiin tulleen liian myöhään, muuten kokemukset olivat positiivisia. Keittiöhenkilökunta on todennut muun muassa, että omista kuljetuksista ei tullut reklamaatioita tai aikataulusta poikkeamisia. Myös kuljettajien joustavuutta, ystävällisyyttä ja yhteistyökykyä kiiteltiin. Kokemusten pohjalta toteutusta oli mahdollista muovata ja laajentaa toimintaa.

Kuljetuskaluston käyttö optimoidaan

Ateriakuljetuksiin on varattu Vantissa kaksi autoa kuljettajineen. Ihan joka päivä ateriakuljetuksista ei tule täyttä työpäivää, mutta kuljetuksia yhdistetään päivittäin ja viikoittain siten, että autojen käyttöaste olisi mahdollisimman korkea.

Heti toiminnan alkaessa vuoden 2023 alussa oman kuljetuksen piiriin lisättiin toinen keittiö, Varia Talvikkitie. Sekä Ojahaan että Talvikkitien keittiöt toimivat erityisruokia valmistavina keittiöinä. Erityisruokien valmistuksen keskittämisestä on hyötyä muun muassa hankintojen näkökulmasta. Yhteensä näiden kahden valmistuskeittiön alla on jo yli 40 toimipistettä ympäri Vantaata. Toimintaa on tarkoitus kehittää niin, että jatkossa ateriapalvelujen ajoja voitaisiin ajaa täysipäiväisesti kahdella autolla.