Vantin hallitus kokoontui 25.1.2023

Vantin hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 25.1.2023. Kokouksessa käsiteltiin yhtiön vuoden 2022 liiketoiminnan tulosta, joka oli hieman yli budjetoidun. Tilikauden tulos selviää käynnissä olevan tilintarkastuksen valmistuttua.

Kokouksessa oli esillä vuoden 2022 asiakastutkimus, jonka tulokset eivät yltäneet tavoitetasolle. Toimitusjohtaja esitti tulosten perusteella esiin nousseet kehityskohteet ja toimintamallin, jolla asiakastyytyväisyyttä ryhdytään parantamaan. Hallitus ilmaisi huolensa tutkimuksen tuloksista ja tulee tiiviisti seuraamaan kuukausittain asiakastyytyväisyyden parantamiseen liittyvän toimenpideohjelman edistymistä.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Vantin kehittämisohjelman laatimiseen liittyvää aikataulua. Ohjelman laadintaan liittyvä ensimmäinen vaihe haastatteluineen on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Lisäksi toimitusjohtaja kertoi, että yhtiön ja Vantaa–Kerava-hyvinvointialueen välinen liiketoimintakauppa on saatu suunnitellusti päätökseen. Liiketoimintakaupan kohteena oli Vantin sosiaali- ja terveydenhuollolle tuottama palveluliiketoiminta. Kaupan yhteydessä siirtyi myös 104 Vantin työntekijää vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueen valitsemien palveluntuottajien palvelukseen.