Vantin hallitus kokoontui 23.11.2022

Marraskuun hallituksen kokouksessa 23.11.2022 esillä olleista asioista tärkeimmäksi nousi Vantaan kaupunginvaltuuston 14.11.2022 hyväksymä omistajapoliittinen linjaus Vantille.

Vantaan kaupunki on omista lähtökohdistaan selvittänyt vuoden aikana, kahdella eri tutkimuksella, Vantin kaupungille tuottamien palvelujen eri toteuttamismahdollisuudet. Tehdyissä selvityksissä on päädytty siihen, että ateria-, siivous- ja puhtauspalvelujen hankinta kaupungin omalta yhtiöltä on tarkoituksenmukainen toimintatapa näiden palvelujen osalta. Omistajapoliittisissa linjauksissa yhtiön palvelujen edellytetään myös olevan kustannustehokkaita, laadukkaita ja asiakastyytyväisyyden odotetaan kehittyvän positiivisesti. Vantin hallitus ja yhtiön johto ovat hyvin tyytyväisiä tehtyyn päätökseen. Pitkään jatkunut keskustelu Vantin tulevaisuudesta on luonut suurta epävarmuutta vanttilaisille ja nyt voidaankin todeta, että olemme saaneet omistajapoliittisten linjausten hyväksynnän myötä työrauhan.

Lisäksi kokouksessa käytiin läpi vuoden jälkipuoliskon riskienhallintaraportti. Johtoryhmä oli tunnistanut 16 erityyppistä riskiä ja arvioinut niitä todennäköisyyden ja vaikutusten näkökulmasta. Raportoinnista oli nähtävillä, että kolmen tunnistetun riskin osalta riskiarvo oli laskenut, yhden osalta noussut ja yksi riskeistä on kokonaan poistunut. Kokonaisuudessaan raportoinnin todettiin olevan sisällöltään tarkoituksenmukainen ja hallitus piti hyvänä sitä, että osan riskiarvio oli laskenut.