Vantin uutiskirje: syyskuu 2022

Haluamme Vantissa luoda kestävää ja vastuullista arkea

Vantti on sitoutunut vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Vastuullisuus on tärkeä osa arvojamme, toimintastrategiaamme ja jokapäiväistä työtämme yhtiön kaikilla tasoilla.

Vantissa on muutaman viime vuoden aikana kiinnitetty huomiota vastuulliseen toimintaan erityisesti ympäristön osalta. Vuonna 2019 aikana laadimme ympäristöohjelman ja saimme Ekokompassi-sertifikaatin. Asetimme ympäristöohjelmaamme tavoitteita liittyen hankintoihin, logistiikkaan, jätemäärän vähentämiseen ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Tavoitteiden osalta voisi mainita sen, että tänä päivänä dieselkäyttöisistä autoistamme 92 % käyttää Mydiesel polttoainetta ja puhtauspalveluissamme käytettävistä tuotteista 98 % on saanut ympäristömerkin. Ateriapalveluissa olemme yhdessä Vantaan kaupungin kanssa lanseeranneet Hiilidiili-merkityt tuotteet ruokalinjastoihin.

Tulevaisuudessa haluamme tarkastella yrityksemme vastuullisuutta huomioiden myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat. Vantti on iso työnantaja ja vaikutamme monen yksilön ja perheen hyvinvointiin sekä toimeentuloon. Puhumattakaan teistä, asiakkaistamme. Tuottamiemme palvelujen piirissä on kymmeniä tuhansia vantaalaisia ja Vantaan kaupungin työntekijöitä. Palvelumme vaikuttavat myös teidän arkeenne. Ensi vuoden aikana laadimme oman vastuullisuusohjelmamme ja sen tiimoilta tulemme varmasti myös lähestymään asiakkaitamme, jotta tulemme huomioineeksi kaikkein tärkeimmän.

Hyvää arkipäivää teille kaikille!

Terveisin
Taina Huttunen, toimitusjohtaja

Taina Huttunen, toimitusjohtaja

Syyskuussa katse hävikkiin

Ruokahävikillä tarkoitetaan ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta joka syystä tai toisesta jää syömättä ja päätyy biojätteeksi. Koko maailmassa noin 30 prosenttia kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin. Suomessa taas kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta haaskataan koko elintarvikeketjussa peräti 10–15 prosenttia eli noin 360 miljoonaa kiloa.

Tutustu hävikin hallintaan Vantin keittiöissä painikkeesta alla.

Tehoa puhtauspalveluiden toiminnanohjaukseen

Vantin puhtauspalvelut ottaa digiloikan, kun uusi Mobilog-toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön loppuvuodesta. Järjestelmän kautta informaatio välittyy laitoshuoltajien ja esihenkilön välillä reaaliaikaisesti ja tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti.

Lue lisää Mobilog-järjestelmän käyttöönotosta alla olevan painikkeen kautta.

Kattotarkastukset ilmojen teillä 

Vantti on jo parin vuoden ajan tehnyt kattotarkastuksia dronea apuna käyttäen. Dronen käyttö nopeuttaa tarkastuksia vaikeakulkuisilla katoilla, joihin aikaisemmin tarvittiin nosturi tai vähintään tikkaat ja valjaat. Tällaisia kohteita ovat muun muassa monitasoiset ja jyrkät katot ja kattolipat.

Lue linkistä, miten droneja hyödynnetään Vantin kattotarkastuksissa.

Vantille uusi ateriapalvelujohtaja

Vantin ateriapalvelujohtajana toimii 1.9.2022 alkaen Hannakaisa Haanpää. Hannakaisalla on pitkä kokemus ateria- ja puhtaustoiminnan johtamisesta kunnallisella puolella ja Vanttiin hän siirtyy Kangasalan kaupungin palveluksesta.