Syyskuussa katse hävikkiin

Ruokahävikillä tarkoitetaan ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista, mutta joka syystä tai toisesta jää syömättä ja päätyy biojätteeksi. Koko maailmassa noin 30 prosenttia kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin. Suomessa taas kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta haaskataan koko elintarvikeketjussa peräti 10–15 prosenttia eli noin 360 miljoonaa kiloa.

Ravitsemuspalveluissa kipataan Suomessa vuosittain biojätteeseen noin 61 miljoonaa kiloa ruokaa, osa ruokailijoiden omilta lautasilta, osa keittiön puolelta. Vantin keittiöissä ruokahävikin seuraaminen ja sen minimointi kuuluu päivittäisiin tehtäviin ja jokaiseen arkipäivään. Seuraamme ruuan valmistuksessa syntyvää hävikkiä, asiakkaan lautaselta jäänyttä biojätettä sekä ruokalinjastoon/päiväkodin ryhmien kärryyn jäänyttä hävikkiä.

Vantissa 60 prosenttia ruokahävikistä syntyy ruokalinjastoista, muutama prosentti ruoan valmistuksesta ja loput asiakkaan lautaselta. Vuonna 2021 kokonaisbiojätteen määrä oli noin 50,5 grammaa/ruokailija.

Hävikin hallinta Vantin keittiöissä

Hävikin hallinta ateriapalveluissa koostuu eri tasoilla ja vaiheissa tehtävistä päätöksistä ja toiminnoista. Ateriatuotannon eri vaiheissa voimme vaikuttaa syntyvän hävikin määrään.

Hankinnat, ruokalistasuunnittelu sekä reseptiikan kehitys ovat taustalla tapahtuvia asioita, joiden merkitys on suuri. Esimerkiksi hankintojen oikeat eräkoot voivat vaikuttaa hävikkiin. Ohjaavalla esimiestyöllä ja hyvällä perehdytyksellä vahvistamme työntekijöiden ammattitaitoa ja valmiuksia esimerkiksi nopeaan reagointiin. Myös asiakkaan tunteminen ja toimiva yhteistyö on tärkeää, jotta keittiö saa esimerkiksi tiedon poissaolevista ryhmistä hyvissä ajoin ja näin ruokaa ei valmisteta turhaan.

Ei heitetä hyvää pois!

Huolellisesta valmistautumisesta huolimatta ruokaa jää usein lounaalla syömättä. Koulujen ja päiväkotien henkilökunnalla on mahdollisuus ostaa Vantin ateriapalveluiden valmistamaa ruokaa lounasajan päätyttyä VanMeal-sovelluksen kautta. Hävikin torjumisen lisäksi valmiin ruoan hyödyntäminen voi helpottaa monen perheen iltakiireitä.

Vantti on innolla mukana myös Ruokaviraston rahoittamassa Wasteless Food Services in Finland (WFSF) -hankkeessa, johon kohteistamme valikoitui mukaan Ruusuvuoren koulu 17 muun toimijan kanssa. WFSF-hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja ruokahävikin määrän laskemiseen. Tähän haasteeseen pureudumme tulevan syksyn ja kevään aikana.