Tehoa puhtauspalveluiden toiminnanohjaukseen

Vantin puhtauspalvelut ottaa digiloikan, kun uusi toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön loppuvuodesta. Järjestelmän kautta informaatio välittyy laitoshuoltajien ja esihenkilön välillä reaaliaikaisesti ja tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti.

Vantin puhtauspalvelulle rakennetaan kovaa vauhtia uutta, omaa toiminnanohjausjärjestelmää, joka tullaan ottamaan käyttöön loppuvuodesta. Järjestelmä on nimeltään Mobilog ja sen toimittaa IT-yritys CGI.

Työntekijät tulevat käyttämään Mobilogia työpuhelimen kautta, ja koko puhtauspalvelun henkilökunta koulutetaan sen käyttöön syksyn aikana. Järjestelmää tullaan käyttämään muun muassa kohteessa tapahtuvaan tunnistautumiseen sekä viestinnässä esihenkilön ja työkavereiden kanssa.

”Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa tiedonvälitystä toimipisteiden henkilöstön ja esihenkilöiden välillä. Sen avulla työntekijät saavat tarvittavat tiedot kohteista ja tehtävistä suoraan työpuhelimeen”, kertoo Vantin puhtauspalvelujohtaja Jaana Kivenjuuri.

Mutkattomampaa yhteistyötä

CGI:n Mobilog-järjestelmä on käytössä jo useilla kiinteistönhuolto- ja puhtauspalveluyrityksillä sekä kaupungeilla ja kuntayhtymillä, ja sen avulla esimerkiksi kotihoidossa tiedonvälitystä ja kohdevalvontaa on saatu tehostettua merkittävästi. Mobilog koostuu mobiilisovelluksesta sekä selainpohjaisesta työnohjausnäkymästä, jonka avulla päivän työt suunnitellaan.

Vantin puhtauspalveluissa Mobilogin käyttö merkitsee tehokkaampaa tehtävien hallintaa sekä viestintää esihenkilön ja työkavereiden kanssa. CGI:n projektipäällikkö Rasmus Hartikainen kertoo, että Mobilogin avulla yhteistyö laitoshuoltajien ja esihenkilöiden kesken helpottuu.

”Mobilog tulee helpottamaan työnohjausta ja organisointia. Laitoshuoltaja saa työmääräykset sekä muut tarvittavat lisätiedot suoraan matkapuhelimen sovellukseen. Järjestelmän kautta esihenkilö voi seurata tilannetta reaaliaikaisesti ja reagoida äkkinäisiinkin muutoksiin nopeasti esimerkiksi tasaamalla työkuormaa. Samoin viestintä työntekijöiden kesken helpottuu sovelluksen avulla”, Hartikainen sanoo.

Uudistus käyntiin testauksella

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu Vantissa huolellisesti jo pari vuotta, ja nyt käynnissä on järjestelmän testausvaihe. Testeissä kerättyjen kokemusten pohjalta järjestelmä hiotaan täysin valmiiksi ennen loppuvuodesta tapahtuvaa käyttöönottoa.

Mobilog tulee ennen kaikkea nopeuttamaan tiedonvälitystä ja tehostamaan muuttuviin tilanteisiin reagoimista. Myöhemmin Mobilogiin on tulossa myös eri kieliversioita, mikä helpottaa ja nopeuttaa käyttäjien tiedonsaantia ja järjestelmän käyttämistä entisestään.