Vantin uutiskirje: joulukuu 2021

Vantin uusi uutiskirje

Arvoisa lukija,

luet uutta uutiskirjettämme, joka sisältää lyhyitä kuulumisia liiketoimintayksiköiltämme. Vanttilaiset työskentelevät kovasti parhaimman asiakaskokemuksen puolesta, joten haluamme myös kertoa näiden arjen sankarien tarinaa.

Vuosi 2021 on ollut Vantille iso muutoksen vuosi. Olemme työskennelleet jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa, mutta ennen kaikkea tehneet töitä asiakkaamme tyytyväisyyden eteen. Asiakaskyselyjen ja palautteiden pohjalta olemme kehittäneet toimintaamme ja jatkamme kehittävien toimenpiteiden tekemistä myös ensi vuonna.

Haluan kiittää sinua tästä vuodesta ja toivotan sinulle rauhallista joulua!

Terveisin,

Taina Huttunen, toimitusjohtaja

Taina Huttunen, toimitusjohtaja
kuljetus

Vantin tukkukuljetukset järjesteltiin Kespron kanssa – tuloksena 87 hiilidioksiditonnin säästö vuodessa

Kuljetuksista kerätyn datan perusteella Vantille toimittavan tukkukauppa Kespron jakelua saatiin optimoitua Vantaan kaupungin ateriapalveluissa. Toimipisteisiin kertyy nyt 170 ajopäivää ja yli 6000 toimituskertaa vähemmän vuodessa.

Tukkukuljetusten määrää saatiin vähennettyä Vantaalla huomattavasti, kun Vantaan koulujen ja päiväkotien keittiöihin toimitettavien kuljetusten taustalla olevia tietoja selvitettiin. Kuljetuksia optimoimalla toimituspäiviä saatiin vähennettyä 170 vuodessa, joista kertyy yli 6000 toimituskertaa vuodessa vähemmän. Kuljetusten uudelleen järjestely pienentää hiilijalanjälkeä ja tukee Vantaan kaupungin ja Vantin yhteistä tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030. Optimointi tehtiin siten, että se ei vähennä Vantaan eri toimipaikkojen kykyä tuottaa ateriapalveluja asiakkailleen.

”Aloitimme Vantin ateriapalveluiden toimipisteiden logistiikan optimoinnin suunnittelun jo viime vuoden puolella ja käytäntöön saimme toimintamallin tämän vuoden alussa. Nyt yli puolen vuoden jaksolta saamiemme kokemusten mukaan uusi logistiikkamalli on ollut menestys, joka säästää työntekijöiden työaikaa ja on samalla ekologisempaa”, kertoo suunnittelija Saara Venesjärvi Vantin ateriapalveluista.

Vantissa kuljetetaan ympäristöystävällisesti

Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää liikkumisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä omassa toiminnassamme. Vantin omat kuljetukset hoidetaankin nykyään ympäristöystävällisesti, sillä kiinteistöpalveluiden käytössä on dieselautojen lisäksi kaasu- ja sähköautoja. Dieselautojen tankkaukseen käytetään pääsääntöisesti Nesteen MyDieseliä, joka pienentää hiilijalanjälkeä jopa 90 % tavalliseen dieseliin verrattuna.

Vähäpäästöisillä autoilla ajaminen tukee Vantaan kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

”Haluamme olla edelläkävijöitä sekä suunnannäyttäjiä kaupungin tavoitteen saavuttamiseksi. Kustannustehokkaat ympäristöystävälliset ajoneuvot auttavat hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjen vähentämisessä”, kertoo Vantin kuljetuspalveluiden palveluesimies Jari Mielonen.

Laatuauditoinnin avulla parempaa asiakastyytyväisyyttä puhtauspalveluissa

Puhtauspalveluissa suoritettiin syys-lokakuussa 32:n kohteen auditointi, jonka lähtökohtana on kehittää asiakastyytyväisyyttä sekä parantaa omaa toimintaamme. Ulkopuolinen auditoija tarkasti ylläpitosiivouksen laadun ja niitä verrattiin Vantin omaan laatuarviointiin. Tarkastukset suoritettiin yllätystarkastuksena, jotta tulos olisi mahdollisimman objektiivinen.

Auditoinnin lopputuloksena todettiin, että Vantin ja ulkopuolisen auditoijan arviot kohteiden puhtauden laadusta vastasivat toisiaan.  Raporteista verrattiin yhteneväisyydet ja poikkeamat.

Auditointi osoitti, että suurin osa kohteista täyttivät sopimuksen mukaiset laatukriteerit. Osassa kohteista löytyi kehitettävää ja muutamassa kohteessa laatu ei täyttynyt. Näiden kohteiden osalta olemme sopineet kehittämistoimenpiteet, jotka viedään käytäntöön.