Vantti Suomen innostavimpien joukkoon jo kolmannen kerran

Vantti saavutti henkilöstötyytyväisyydessä korkeimman AAA-luokituksen!

Vantti on jälleen saanut Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen, joka myönnetään vuosittain parhaille PeoplePower-tutkimukseen osallistuneille organisaatioille. Jo kahtena edeltävänä vuonna ylsimme henkilöstötyytyväisyydessä toiseksi korkeimpaan AA+-luokkaan, ja tänä vuonna tulos oli vieläkin kovempi, kun Vantti sai korkeimman AAA-luokituksen. Tunnustuksen taustalla on loka–marraskuussa käynnissä ollut henkilöstötutkimus, jonka Vantille toteutti jälleen Eezy Flow Oy.

Tänä vuonna henkilöstötutkimukseen vastasi ennätysmäärä vanttilaisia, ja vastauksia saatiin yhteensä 565. Tämä tarkoittaa, että 63,5 prosenttia henkilöstöstä vastasi tutkimukseen, kun esimerkiksi viime vuonna vastaajamäärä oli 49,4 prosenttia.

Luottamus omaan ja esihenkilön tekemiseen on vahva

Tutkimuksessa kysyttiin henkilöstön näkemyksiä työmotivaatiosta, viestinnästä ja osallistumisesta, työnantajakuvasta, työn hallinnasta, esimiestyöstä, johtamiskulttuurista, työskentelyedellytyksistä, tehokkuudesta ja joustavuudesta sekä toimintakulttuurista. Vantin tärkeimmiksi vahvuuksiksi tutkimuksen perusteella nousivat oikeudenmukainen palkitseminen sekä henkilöstön kuuleminen muutostilanteissa.

Myös tulosten lähempi tarkastelu tuo esiin, että Vantissa on luottamuksellinen ilmapiiri, sillä 62 prosenttia vastaajista oli täysin samaan mieltä siitä, että voi kertoa mielipiteensä esihenkilölleen myös silloin, kun on tämän kanssa eri mieltä. Lähes kaikki vastaajat (69 % täysin samaa mieltä, 26 % jokseenkin samaa mieltä) kertoivat myös tietävänsä, mitä heiltä työssään odotetaan. Molemmat edellä mainitut kysymykset tuovat esiin hyvän esihenkilötyön: vanttilaiset luottavat esihenkilöihinsä ja tukea on saatavilla tarvittaessa.

Tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa

Tämänvuotisessa henkilöstötutkimuksessa merkittävää on paitsi vastaajamäärän kasvu, myös se, että Vantti paransi tulostaan kaikissa tutkimuksen osioissa edellisvuoteen verrattuna. Tulos on upea, mutta aina löytyy silti kehittämiskohteita. Eezy Flow nostaa tutkimusraportissaan Vantin merkittävimmiksi henkilöstön sitoutumista parantaviksi tekijöiksi yhtiön tulevaisuudennäkymien ja kehityksen varmistamisen ja niistä tiedottamisen sekä tiimien ja niiden jäsenten huomioimisen toimintaa kehitettäessä.

Henkilöstötutkimuksen tulokset ovat tärkeä työkalu Vantin toiminnan kehittämisessä. Tulokset tullaan käymään läpi johtoryhmässä, liiketoiminnoissa ja tiimeissä, ja niiden pohjalta tehdään suunnitelmia seuraaville vuosille.