Laatuasiantuntijat vahvistavat Vantin omavalvontaa

Vantti tuottaa puhtaus-, ateria-, kiinteistö- ja turvapalveluita eri toimipisteissä Vantaalla. Asiakaskohteina on muun muassa kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, yhteisötiloja ja uimahalleja. Laadunseuranta on tiivis osa toimintaamme ja jatkossa siihen panostetaan yhä enemmän.

Tuija Laine (vas.) on toiminut puhtauspalveluiden laatu-
asiantuntijana vuodesta 2021 lähtien. Päivi Barbajiannis aloitti
vastaavassa tehtävässä ateriapalveluiden puolella syyskuussa.

Mitä asiakas odottaa, kun hän ostaa tuotteen tai palvelun? Sitä, että hankittu tuote toimii, kuten kuuluu. Sitä, että palveluntarjoaja ymmärtää hänen tarpeensa ja ottaa ne huomioon. Siis laatua, lyhyesti sanottuna.

Aina ei kaikki kuitenkaan mene putkeen. Meillä Vantissa on ollut viime vuosina haasteita tuottaa palveluissamme sellaista laatua, jota asiakas on meiltä odottanut. Tilanteen korjaamiseksi olemme panostaneet ohjeistukseemme, parantaneet perehdytyskäytäntöjämme ja tehostaneet omavalvontaa.

Omavalvonnan parantamiseksi Vantin puhtauspalveluihin rekrytoitiin kaksi vuotta sitten sisäinen laatuasiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu palvelulaadun seuranta kohteissa sekä siitä raportointi Vantin johtoryhmälle. Tänä syksynä myös Vantin ateriapalvelut saa oman laatuasiantuntijansa.

Mitä laatuasiantuntija tekee?

Tuija Laine aloitti Vantin puhtauspalveluiden laatuasiantuntijana syksyllä 2021. Tehtävä oli ihan uusi, ja Laine tuli Vanttiin talon ulkopuolelta. Hän pääsi alusta asti rakentamaan tehtävää annettujen raamien puitteissa ja kehittämään käytäntöjä toimiviksi. Laaja kokemus eri puhtausalan toimijoiden palveluksessa varmistaa, että hänellä on vahva näkemys laadukkaasta puhtauspalvelusta ja toisaalta myös kyky nähdä ja puuttua asioihin silloin, kun huomaa jonkin olevan vinossa.

– Olen ollut vuodesta 1989 lähtien puhtauspuolen hommissa; aloitin HUS:ssa laitoshuoltajana ja etenin 11 vuoden jälkeen esihenkilöksi. Sairaalamaailmasta siirryin Lassila & Tikanojalle myynnin suunnitteluun ja yhdentoista L&T-vuoden jälkeen vaihdoin Vanttiin, Laine avaa työhistoriaansa.


Tekemisen keskiössä on hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen, mutta sillä on iso merkitys myös työn sujuvuuteen ja työviihtyvyyden parantamiseen.

Laatuasiantuntijan tehtävä on hyvin itsenäinen työ, joka vaatii oman työn johtamista ja kenttäkäyntien eli auditointien suunnittelua. Laatuauditoinnissa Laine menee kohteeseen ja tekee kierroksen tavallisesti laitoshuoltajan kanssa. Kierroksella käydään läpi kohteessa hoidettavat tehtävät ja Laine jututtaa työntekijöitä: mikä toimii ja mihin pitäisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota tai kaivataanko kohteessa esimerkiksi lisäperehdytystä. Myös työvälineiden ja laitteiden kunnon ja käytön tarkistus kuuluu auditointikierroksen ohjelmaan.

– Tehtäväni on erityisesti olla palveluesihenkilön tukena ja apuna, Laine linjaa.

Tekemisen keskiössä on hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen, mutta sillä on iso merkitys myös työn sujuvuuteen ja työviihtyvyyden parantamiseen. Laatuasiantuntija ei siis ole kohteessa moittimassa ja etsimässä ongelmakohtia, vaan tukemassa palveluohjaajia, -esihenkilöitä ja laitoshuoltajia, jotta asiakkaalle voidaan tarjota toimiva, hyvä arkipäivä.

Tilausta myös ateriapalveluissa

Tänä syksynä Vantin omavalvontaan saatiin lisävahvistusta, kun Päivi Barbajiannis aloitti ateriapalveluiden laatuasiantuntijana syyskuun alussa. Barbajiannis on jo monelle vanttilaiselle tuttu, sillä hän on työskennellyt talossa yhtiön perustamisesta lähtien ja jo sitä ennen Vantaan kaupungilla.

– Tulin vuonna 2000 Sotungin kouluun hoitamaan vuorotteluvapaan sijaisuutta kuudeksi kuukaudeksi ja sillä tiellä ollaan edelleen, Barbajiannis naurahtaa. – Kouluttauduin kaupungin kautta kokiksi oppisopimuksella ja suoritin hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinnon, minkä jälkeen toimin satunnaisesti esihenkilötehtävissä. Vantin perustamisesta lähtien olen ollut esihenkilönä, ja nyt on sitten uudenlaisen tehtävän aika.


”Asiakkaalle pitää välittyä viesti, että olemme siellä heitä varten, tekemässä heille hyvää arkipäivää.”

Barbajiannis tietää, että laadunvarmistamiselle ja asioiden korjaamiselle on tilausta. Odotettavissa onkin hänen sanojensa mukaan kova ja kiva homma.

– Tykkään haasteista ja uskallan puuttua epäkohtiin, kun niitä näen. Uskon, että hyvällä yhteistyöllä ja rakentavalla keskustelulla asioita saadaan parannettua huomattavasti, hän sanoo.

Myös Tuija Laine korostaa yhteistyön merkitystä. Hän toivoo Vantin olevan entistä enemmän näkyvillä toimipaikoissa, koska se lyhentää välimatkaa vanttilaisten ja asiakkaiden eli palvelujen käyttäjien välillä. Esimerkiksi tunnistettavat työvaatteet kertovat, kenen asialla kohteessa ollaan ja näkyvyydellä voi olla positiivinen vaikutus mielikuvaan Vantista – kunhan homma toimii.

– Asiakkaalle pitää välittyä viesti, että olemme siellä heitä varten, tekemässä heille hyvää arkipäivää, Laine toteaa.