Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Vantaan kaupungin väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Vantaan kaupunki ottaa 1.4.2023 käyttöön sähköisen väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan. Kanavan kautta kaupungille voi ilmoittaa mistä tahansa epäilemästään väärinkäytöstä, joka koskee Vantaan kaupunkia tai sen omistamia yhtiöitä. Epäily voi liittyä esimerkiksi hankintoihin, päätöksentekoon tai palveluihin. Myös Vantti kaupungin omistamana yhtiönä kuuluu ilmoituskanavan piiriin, ja kanavan linkki julkaistaan Vantin verkkosivuilla.

Ilmoituskanava ja tarkemmat ohjeet ilmoitusten tekemiseen julkaistaan 1.4.2023 osoitteessa https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/selosteet-oikeudet-ja-tietosuoja/vaarinkaytosepailyjen-ilmoituskanava