Vantin hallitus kokoontui 22.6.2022

Kesäkuun Vantin hallituksen kokouksessa toimitusjohtaja esitteli hallitukselle mm. yhtiön taloustilannetta ja toimintasuunnitelman etenemistä. Yhtiön taloustilanne on edelleen hyvä ja toimintasuunnitelman toimenpiteet etenevät suunnitellusti.

Toimitusjohtajan katsauksessa esiin nousi myös Vantaan kaupungin vuonna 2020 ja 2021 tilaamat selvitykset Vantista, joiden pohjalta on ollut tarkoitus vahvistaa yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset. Konsernijaoksen kokouksessa 13.6.2022 omistajapoliittisia ohjeita Vantille ei vieläkään hyväksytty, ja asia päätettiin jättää edelleen pöydälle odottamaan jatkoselvityksiä.

Hallitus keskusteli yhtiön epäselvän aseman vaikutuksista yhtiölle ja omasta näkemyksestään Vantista yhtiönä. Hallitus hyväksyi vuoden 2020 lopulla Vantin Ihmisen kokoinen – strategian, jonka päämääräksi asetettiin olla kaupungin reiluin työnantaja ja luotettavin yhteistyökumppani.

Strategian toteutumista on seurattu hallituksessa ja nähty sekä strategiaan kytkettyjen toimenpiteiden, että omistajan yhtiölle antamien tavoitteiden toteutuvan. Vantin henkilöstötyytyväisyys on parin viime vuoden aikana parantunut huomattavasti asettuen tasolle 4, asteikon ollessa 1–5. Asiakastyytyväisyydessä saavutettiin merkittävä parannus, kun NPS-indeksi parani vuonna 2021 edellisestä vuodesta 19 pisteellä.

Vantin tehokkuutta on lähdetty parantamaan kehittämällä tuotannonohjausjärjestelmiä sekä Puhtauspalveluihin että Ateriapalveluihin, molemmat järjestelmät ovat tulossa käyttöön vuoden 2023 aikana. Ateriapalveluissa on uudistettu tuotantoprosessia, jonka avulla voidaan tukea kaupungin keittiöverkon kehittymistä.

Koko liiketoimintamallin kehittämistä ennakoiva kokonaispalvelumallin pilotointi aloitettiin vuoden alussa. Pilotin tavoitteena on tuottaa palvelut, palvelusta riippumatta, asiakkaalle yhden palvelutiimin kautta ja siten tehostaa resurssien käyttöä sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Muun muassa edellisiin konkreettisiin asioihin viitaten, hallitukselle on syntynyt näkemys siitä, että Vantti jatkuvasti kehittää toimintaansa varmistaakseen asiakastyytyväisyyden paranemisen ja toimintansa tehokkuuden.

Hallituksen näkemys on, että Vantti on yhtiö, joka on kehittynyt viime vuosina huimasti ja tämä saattaa olla tieto, jota yhtiön ulkopuolisilla ei ole. Tänä päivänä yhtiötä johdetaan systemaattisesti strategiasta käsin, korostaen asiakaslähtöisyyttä, tehokkuutta ja henkilöstötyytyväisyyttä. Hallitus uskoo vahvasti, että hyvä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa.

Vantaan kaupungille on suuri etu siitä, että sillä on palveluntoimittaja, jonka toiminnan lähtökohta on tuottaa hyviä ja tehokkaita palveluita vain ja ainoastaan vantaalaisille. Keskustelu kokouksessa päätettiin toteamukseen, että Vantin hallitus on tyytyväinen yhtiössä tapahtuneeseen kehitykseen ja seisoo sen takana sekä uskoo yhtiön täyttävän omistajan palvelutarpeet.