Vantin hallitus kokoontui 25.5.2022

Vantin hallitus kokoontui keskiviikkona 25.5.2022

Toukokuun kokouksessa Vantin hallitukselle esiteltiin johtoryhmän ehdotukset Vantin tavoitteiksi vuosille 2023–2026. Vantin tavoitteet määritellään omistajan antamista lähtökohdista, jonka jälkeen yhtiö määrittää yhdessä omistajan kanssa toimintaansa soveltuvat tarkemmat tavoitteet ja mittarit.

Johtoryhmä esitti hallitukselle yhtiön taloudellisuuteen, toiminallisuuteen ja henkilöstöön liittyvien mittarien säilyvän ennallaan ja niiden tulevien vuosien tavoitteet asetettiin positiivisesti kehittyviksi. Vastuullisuustavoitteiden osalta johtoryhmä esitti, että jatkossa yhtiö seuraisi aterioiden hiilijalanjälkeä ja käytössä olevien autojen hiilidioksidipäästöjä. Kuluvan vuoden aikana sekä autojen päästöille, että aterioiden hiilijalanjäljelle asetetaan lähtöarvot, ja vuoden 2023 alusta alkaen noita lähtöarvoja pyritään pienentämään.

Hallituksessa käytiin vilkas keskustelu vastuullisuuden sisällöstä. Keskustelussa päädyttiin siihen, että Vantin strategiassa vastuullisuutta liiketoiminnassa tulisi käsitellä laajemmin kuin vain ympäristönäkökulmista käsin. Sovittiin että hallitus ja yhtiön johto yhdessä pohtivat asiaa elokuussa aiheeseen liittyvässä teemapalaverissa.

Toimitusjohtaja kertoi hallitukselle sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvistä toimintatavoista Vantissa. Vantti toimii toimintaperiaatteidensa mukaisesti huolehtimalla henkilöstönsä osaamisesta ja kehittämisestä. Samalla yhtiö tulee tukeneeksi myös Vantaan kaupunkia työllistämiseen liittyvässä haasteessa. Vuonna 2021 Vantissa työskenteli 985 työntekijää, heistä 76 oli suorittamassa ammattitutkintoa tai osa-ammattitutkintoa. Työllistettyjä (työkokeilut, osatyökykyiset, työttömät työllistetyt) Vantissa oli vuoden 2021 lopussa 33 henkilöä. Vantti tekee tiivistä ja hyvää yhteistyötä mm. ammattioppilaitosten, TE-toimiston, Virtaamon ja Live-palvelujen kanssa. Yhteistyö eri tahojen on viime vuosina vakiintunut ja Vantti on myös pystynyt tarjoamaan työllistettäville vakituisia työsuhteita.