Vantin hallitus kokoontui 27.4.2022

Vantin hallituksen kokouksessa keskiviikkona 27.4.2022 käytiin läpi vuoden ensimmäisen kvartaalin tuloksia.

Esityslistalla olivat mm. toimintasuunnitelman raportointi, yhtiön osavuosikatsaus sekä riskienhallinnan raportti. Yhtiön tulos oli budjetoidun mukainen.

Toimintasuunnitelma on toteutunut lähes suunnitellusti. Eniten tavoitteiden toteuttamista on viivästyttänyt ateriakomponenttikilpailutuksen toistuva siirtyminen, joka on hidastanut ateriapalveluissa uuden toimintamallin käyttöönottoa.

Yhtiön alkuvuoden osavuosikatsauksessa tuotiin esille mm. toimintaympäristössä tapahtuvat tulevat muutokset. Vuoden 2023 alusta alkaen Vantti ei enää voi tuottaa inhouse-asemansa vuoksi palvelujaan Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollolle ja vastuu tukipalvelujen toteuttamisesta siirtyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuulle.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle johtoryhmän laatiman riskienhallintaraportin, johon on tehty joitakin muutoksia aikaisempaan nähden. Johtoryhmä on nostanut tulevan sote-muutoksen riskiarviota. Sote-muutoksessa syntyvää riskiä pyritään hallitsemaan tarkalla etukäteissuunnittelulla ja tiedottamisella. Kevään aikana on esiin noussut myös Vantin kaikkiin palveluihin kohdistuva lakkouhka. Tästä syystä myös poikkeustilanteiden riskiarviota on nostettu. johtoryhmä toi hallituksen tietoon yhteistyökumppaneiden esittämät hinnankorotukset tälle vuodelle. Merkittäviin hinnankorotuksiin pyritään vaikuttamaan neuvottelemalla.