Osaamisen kehittäminen ateriapalveluissa – tiivistä yhteistyötä Varian kanssa

Vantti tukee kouluttautumista, jonka tavoitteena on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Samalla henkilöstö saa asiakastarpeita vastaavan ammattitaidon niin ateriapalveluissa kuin muissakin Vantin liiketoiminnoissa.

Tuotteistamiskoulutuksella uutta näkökulmaa ruokalistoille ja esillepanoon

Osaamista on kehitetty vuoden 2021 aikana useilla eri koulutuksilla. Keväällä 2021 kahdeksan Vantin ruokapalveluesimiestä kouluttautuivat tuotteistamisen pariin. Tuotteistamiskoulutuksen tarkoituksena oli kehittää osaamista ja samalla tuoda uusia ideoita ruokapalvelun toteuttamiseen.

Koulutuksessa pohdittiin muun muassa miten ruokalistoja uudistetaan, miten saada asiakkaat osallistumaan ja miten asenteita kouluruokaa kohtaa voitaisiin muuttaa? Koulutuksen lopputöiden tuloksena syntyi uusia reseptejä ja esillepanoja. Tuotteistamista tehtiin muun muassa Vantin pakasteleipävalikoiman osalta, valmistettiin uusi kalakeitto, resepti itsetehdylle mantelikalalle, kaksi uutta kasvissosekeittoa, sekä tuotteistettiin raaka-pakastetaikinoiden käyttöä Vantin keittiöihin. Lisäksi visuaalisen esillelaiton työryhmä mietti salaattipöydän nykyisen sisällön monimuotoistamista. Koulutuksen tulokset näkyvätkin jo ruokalistoillamme.

Tuotteistamiskoulutuksessa valmistettiin uusia keittoja
Visuaalinen työryhmä mietti kattauksen lisäksi uusia esillepanoja salaattipöytään

Kokiksi oppisopimuskoulutuksella

Tällä hetkellä käynnissä on kokiksi oppisopimuksella koulutuksia. Alalla vallitsee työvoimapula ja esimerkiksi kokkeja on hankala löytää. Yhteistyössä Varian kanssa ateriapalveluissa tartuttiin toimeen ja nyt käynnissä onkin kokkien oppisopimuskoulutus. Koulutuksen kautta on mahdollista vahvistaa henkilön osaamista tai suorittaa kokin tutkinto. Tulevaisuudessa meillä Vantin keittiöissä työskentelee siis monta vastavalmistunutta kokkia ja osaamistaan päivittäneitä ammattilaisia.

Ilmastovastuullista toimintaa

Ateriapalvelut on myös mukana kehitystyöryhmässä antamassa työelämän näkökulmaa uuteen koulutusten tutkinnon osaan: Ilmastovastuullinen toiminta.

Käynnissä on myös Ilmastovastuullisten reseptien kehittäminen yhdessä Varian alan opiskelijoiden kanssa

Lisäksi tulevaisuuteen suunnitteilla on Varian kanssa toteutettava on asiakaspalvelukoulutus, joka on suurempi koulutuskokonaisuus asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen Vantissa.

Koulutus suunnataan innokkaille esimiehille ja ateriapalveluiden työntekijöille. Koulutuksessa pureudutaan mm. asiakaskokemuksen kehittämiseen ja palvelumuotoiluun.

Oikeanlaisten koulutusten kehittäminen on ensisijaisen tärkeää, siksi henkilöstön koulutustarpeita kartoitetaankin aktiivisesti. Vantin työntekijät ratkaisevat sen, millainen työpaikka olemme ja millainen kokemus asiakkaillemme meistä jokaisessa kohtaamisessa syntyy.

Yhteistyö Varian kanssa on ollut sujuvaa, joten koulutusten toteuttaminen ja suunnittelu jatkuu yhteistyössä Varian kanssa.