Kolmivuotinen Urbaania kasvua Vantaalla -hanke paketoitiin lopputapahtumassa

Eu-sihteeristö vieraili Vantin kanssa Hämeenkylän koululla. Kuvassa vasemmalta: Minna Tuomi, Juha Leskinen, Irene Toivola, Agnieszka Siluszek Isabella Schneble ja Taina Huttunen.

EU-rahoitteinen Urbaania kasvua -hanke, jossa Vantti oli partneriyrityksenä mukana, päättyi lopputapahtumaan Clarion Hotel Aviapoliksessa. Päätöstapahtuman aiheena oli Jatkuvaa oppimista yli rajojen. Hanke päättyy virallisesti heinäkuun lopussa.

Kolmivuotisen hankkeen tulokset Vantille olivat merkittäviä, sillä hankkeen aikana Vanttiin saatiin työllistettyä yli 40 henkilöä hankkeen eri kohderyhmistä.

Päätöspäivä alkoi Vantin osalta EU-sihteeristön vierailulla Hämeenkylän koululla, jossa esiteltiin ensin suomalaista koulujärjestelmää, jonka jälkeen Vantti esitteli työnsä tuloksia. Vierailuun osallistui kaksi EU-sihteeristön jäsentä Isabella Schneble ja Agnieszka Siluszek, Vantista Minna Tuomi, Taina Huttunen ja Irene Toivola, sekä Juha Leskinen Laureasta.

Minna ja Taina esittelivät Vantin tuloksia hankkeen aikana. Vanttiin saatiin palkattua osaavaa työvoimaa hankkeen aikana yli 40 henkilöä. Palkkauksien lisäksi rekrytointiprosesseja saatiin kehitettyä ja luotiin uusi malli, jolla myös muut toimijat pystyvät palkkaamaan täsmätyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttaja tai muuten hankalassa työvoima-asemassa olevia henkilöitä. Näiden toimien lisäksi on aloitettu erilaisia koulutuspolkuja, joiden kautta on mahdollista työllistyä Vanttiin.

Minna Tuomi esitteli Vantin tuloksia EU-sihteeristölleVantilla oli hankkeen aikana useita yhteistyökumppaneita, kuten Virtaamo, ja LIVE-palvelut ja muut Vantaan kaupungin verkostot. Hankkeen aikana Vantti teki Varian kanssa tiivistä oppisopimusyhteistyötä, joka jatkuu myös hankkeen päätyttyä.

Urbaania kasvua Vantaalla -hanke päättyi lopputilaisuuteen, jossa käytiin läpi hankkeen saavutuksia. Tilaisuudessa nostettiin esille partneriyritysten saavutuksia ja tarinoita työllistämisen esteiden poistamisesta. Tilaisuus päättyi paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Tapahtuman tallenteen voit katsoa täältä> https://urbaaniakasvua.fi/jatkuvaa-oppimista-yli-rajojen/


Lisätietoa hankkeesta saat osoitteessa:  www.urbaanikasvua.fi

Futuristi ja kirjailija Perttu Pölönen juonsi tapahtuman
Minna Tuomi esiintyi hankkeen päätösvideolla