Vantin hallitus kokoontui 2.3.2022

Kokouksessaan yhtiön hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti kutsua yhtiökokouksen koolle 19.4.2022. Lisäksi hallituksen esityslistalla olivat mm. puhtauspalvelujen toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan hyväksyminen ja katsaus viime vuoden ympäristötavoitteisiin sekä niiden toteutumiseen.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle toiminnanohjaushankkeen taustalla olevia tarpeita ja itse järjestelmälle asetettuja tavoitteita. Tavoitteena on automatisoida ja sujuvoittaa puhtauspalvelujen palveluprosesseja sekä lisätä kustannustehokkuutta. Järjestelmän avulla eri lähteissä oleva tieto kerätään asiakkaan, työntekijöiden sekä työnjohdon käyttöön, mikä parantaa merkittävästi yhteistyötä asiakkaan, sekä henkilöstön ja esimiesten kesken.

Kokouksessa hallitukselle esiteltiin Vantin ympäristöohjelmaan asetettujen, vuoden 2021, tavoitteiden toteutumista. Vantin ympäristöohjelmaan valitut ympäristötavoitteet liittyvät jätemäärän vähentämiseen, lajitteluun, vastuullisiin hankintoihin, logistiikkaan ja liikkumiseen sekä viestinnän avulla vaikuttamiseen. Kokonaisuudessaan yhtiön tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ja hallitus oli tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin ja totesi Vantin strategian”Ympäristön kannalta vastuulliset ratkaisut tulevat jäädäkseen”, myös tulleen näiltä osin huomioiduksi.