Vantin hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 27.1.2022.

Vantin hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 27.1.2022. Kokous pidettiin etäyhteydellä ja mukana oli myös Vantin johtoryhmä.

Liiketoiminnoista vastaavat johtajat ja henkilöstöpäällikkö esittelivät hallitukselle oman vastuualueensa toimintaa, tuloksia ja keskeisiä hankkeita vuodelle 2022. Hallitus totesi, että Vantti on kehittänyt toimintaansa strategian mukaisesti, keskittyen Ihmisen kokoinen -strategiassa nimettyjen painopisteiden suunnitelmalliseen eteenpäin viemiseen. Hallitus kiittää johtoryhmää hyvin tehdystä työstä ja siitä, että suurin osa yhtiölle vuodelle 2021 annetuista tavoitteista on toteutunut.

Hallitus vahvisti Vantin palkisemiskäytännöt vuodelle 2022, ja pitää palkisemiseen liittyviä käytäntöjä hyvänä. Hallitus muistutti johtoa palkisemisen tärkeydestä ja sen tasapuolisuudesta.

Yhtiön lopullinen taloudellinen tulos vuodelta 2021 valmistuu vasta kokouksen jälkeen, jonka vuoksi yhtiön tulosta ei kokouksessa käsitelty.