Vantin hallitus kokoontui 15.12.2021.

Vuoden viimeisessä kokouksessaan 15.12.2021 Vantin hallitus käsitteli Vantin marraskuun taloudellisten ja henkilöstötunnuslukujen lisäksi Vantin toimintasuunnitelman toteutumista vuoden 2021 osalta, sekä joulukuun alussa valmistuneen asiakastutkimuksen tuloksia..

Toimintasuunnitelmaan kirjatut liiketoimintakohtaiset tavoitteet ovat pääpiirteissään toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Osa suunnitelluista toimenpiteistä viivästyi pitkittyneiden kilpailutusten vuoksi. Myös koronatilanne on hidastanut sovittujen suunnitelmien etenemistä. Viivästyneet toimenpiteet päätettiin siirtää osaksi vuoden 2022 toimintasuunnitelmaa. Hallitus oli esitettyyn kokonaisuuteen tyytyväinen ja esitti halukkuutensa osallistua haasteellisten asiakokonaisuuksien kehittämiseen yhdessä Vantin johdon kanssa hallitusyhteistyöseminaarissa tammikuun lopulla.

Toimitusjohtaja esitteli Vantin asiakastutkimuksen tuloksia hallitukselle. Kokonaisuudessaan asiakastutkimuksen tuloksissa oli tapahtunut positiivista kehitystä edelliseen vuoteen nähden, vaikka liiketoimintojen ja niiden sisällä toimivien yksiköiden sisällä olikin suuria eroja. Hallitus totesi, että tutkimustulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että asiakastyytyväisyyden osalta on tapahtunut käänne parempaan suuntaan, vaikka tulokset jäivät hieman annetusta tavoitteesta

Hallitus toivottaa kaikille vanttilaisille menestystä vuodelle 2022!