Vantin hallitus kokoontui 24.11.2021.

Vantti hallituksen kokous pidettiin 24.11.2021. Kokouksessa toimitusjohtaja esitteli hallitukselle muuan muassa omistajan yhtiölle asettamia tavoitteita, sekä lokakuussa tehdyn henkilöstötutkimuksen tuloksia.

Tänä vuonna Vantin henkilöstötutkimuksen toteutti yhteistyökumppani Eezy Flow. Eezy Flow:n toteuttama PeoplePower®-henkilöstötutkimus pohjautuu tutkimukseen, jonka ytimessä on Omistautuneisuus-viitekehys, jota täydentää työn merkityksellisyysteema. Eezy Flow:n kattavat ulkoiset vertailuaineistot antavat syvää ymmärrystä henkilöstökokemuksen menestystekijöistä ja kehittämisalueista.  Eezy Flow palkitsee tutkimustensa perusteella innostavimmat asiakasyrityksensä vuosittain Innostavimmat-seminaarissa. Aikaisemmin Vantissa tehtyjä henkilöstötutkimuksia on vertailtu ainoastaan yhtiön omiin aiempiin tutkimustuloksiin.

Hallitus oli tyytyväinen kuullessaan, että tehdyssä tutkimuksessa Vantin tulokset ovat kokonaisuudessaan selvästi suomalaista työntekijänormia paremmalla tasolla. Kokonaistulosta kuvaava PeoplePower-indeksi on 69,5, joka on 6,3 pistettä normia korkeampi. Indeksilukua sanallisesti kuvaava luokitus on AA+ eli Hyvä+. Tulos on Suomen innostavimpien työpaikkojen tasoa. Tutkimuksessa oli mukana myös Vantin aiemmissa tutkimuksissa ollut kysymys: Viihdyn Vantissa ja työssäni hyvin. Tähän kysymykseen henkilöstö tänä vuonna vastasi asteikolla 1–5 siten, että tulokseksi tuli 4,04, joka parantui edellisvuodesta (3,98, vuonna 2020).

Omistajan yhtiölle asettamien tavoitteiden osalta hallitus piti erityisen hyvänä asiana sitä, että hiilijalanjälkilaskurin toteuttaminen on Vantin oman ympäristöohjelmaan kirjattujen tavoitteiden lisäksi, nostettu Vantin ensi vuoden ympäristötavoitteeksi.

Hallitus toivottaa Vantin työntekijöille jaksamista koronan ja pimeyden keskelle.