Vantin uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 21.10.2021 valinnut Vantille uuden hallituksen.

Yhtiön uusi hallitus kokoontui ensimmäisen kerran 27.10.2021. Vantin uusi hallitus muodostuu neljästä aikaisemmassa hallituksessa mukana olleesta jäsenestä ja kolmesta uudesta jäsenestä. Yhtiön hallituksen entisiä jäseniä ovat Jari Ahokas (pj), Petra Miesmer, Marja Salonius sekä Risto Tamminen (vpj) ja uusia jäseniä ovat Juha Suoniemi, Nina Uskola ja Mira Vaahermäki.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n uusi hallitus näkee yhtiön kehittyneen oikean suuntaisesti kaikilla toimialueilla edellisen hallituksen aikana. Yhtiön uusi hallitus tukee edelleen yhtiön kehittämistä tavoitteessaan palvella entistä laadukkaammin ja tehokkaammin Vantaan kaupunkia ja Vantin palvelujen käyttäjiä.

Kokouksessa hyväksyttiin Toimitusjohtajan esittelemä budjetti- ja investointiesitys vuodelle 2022. Hallitus toteaa, että esitetty budjetti luo hyvät toimintaedellytykset yhtiön toiminnalle vuodelle 2022 ja tukee strategisesti tärkeiksi tunnistettujen painopisteiden kehittymistä.

Vantin talous on poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta pysynyt yhtiölle annetun tavoitteen mukaisella tasolla.