Vantin hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa

Uuden Hyvää hallinto- ja johtamistapaa käsittelevän ohjeistuksen mukaisesti myös Vantin hallitus julkistaa kokouksissa käsittelemiään asioita. Hallituksen kokouksessa esillä olleista asioista ja näistä asioista laadittu yhteenveto jaetaan Vantin henkilöstölle intraan sekä Vantin verkkosivuille.

Vantin hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa 25.8.2021.


Kokouksessa esillä olivat mm. yhtiön taloudellinen tilanne ja työturvallisuusasiat.
Vantin taloudellinen tilanne on vakaa ja yhtiön tuloksen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan suunnitellusti, vaikka asiakkaan palvelutarpeet ovat alkuvuoden osalta vaihdelleet suuresti. On kuitenkin huomioitava se, että Covid-19 viruksen aiheuttaman epidemian suhteen tilanne voi muuttua nopeastikin.

Yhtiön hallitus kiinnitti jälleen huomiota työtapaturmiin sekä turvallisuushavaintojen alhaiseen määrään. Turvallisuushavainnot ovat keskeinen osa työturvallisuuskulttuuria ja tehdyillä turvallisuushavainnoilla tiedetään yleisesti olevan selkeä yhteys työtapaturmien määrään. Hallitus toivoo, että johtoryhmä pohtisi keinoja, kuinka kaikki saataisiin mukaan tekemään työturvallisuushavaintoja ja siten kehitettyä yrityksen työturvallisuuskulttuuria.


Hallitus toivoo koko henkilöstön voivan hyvin ja haluaa kiittää jaksamisesta sekä venymisestä koronan aiheuttamassa pitkittyneessä poikkeustilanteessa.