Vantti ja Virtaamo pilotoivat yhdessä ryhmämuotoista työvalmennusta

Vantti ja Vammaisten työvalmennus Virtaamo ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä. Yhteistyön kautta Vantti on saanut työllistettyä yli 30 henkilöä erilaisiin tuettuihin työtehtäviin. Keväällä 2021 aloitimme yhdessä pilottikokeilun, jonka tarkoituksena on testata ryhmämuotoista työvalmennusta. Kevään kokeilu tehtiin yhdessä Vantin puhtauspalveluiden kanssa. Yhteistyön tulokset ovat olleet lupaavia. Yhteistyö toimii kaikkien osapuolien kannalta erinomaisesti, sillä Vantilla on tarve työllistää osa-aikaisesti erilaisiin työtehtäviin ihmisiä ja Virtaamon asiakkailla vastaavasti on tarve löytää tällaisia työtehtäviä.

Simpsakat siivoajat auttamassa

Simpsakat siivoajat- työnimellä kulkeva pilotti toteutetaan asematiellä sijaitsevassa toimistorakennuksessa. Kiinteistössä työskentelee normaalisti yksi Vantin laitoshuoltaja, jonka tehtäviin kuuluu koko rakennuksen siivoaminen. Ryhmämuotoisen työvalmennuksen kautta hän on saanut avukseen Jaana Vaseniuksen ja Elina Sopasen, jotka työskentelevät kohteessa kahtena päivänä viikossa, kolme tuntia kerrallaan.

Jaanan ja Elinan tukena kohteessa on myös työvalmentajat Pia Kangaspunta ja Noora Kalliomäki Virtaamosta, joiden tehtävänä on auttaa ja tukea heidän työskentelyään. Jaana ja Elina ovat molemmat suorittaneet puhtauspalveluiden ammattitutkinnon.
 – Meidän asiakkaamme ovat nuoria ja koulutettuja henkilöitä, jotka ovat uransa alkuvaiheessa ja kaipaavat tukea työelämässä toimimiseen. Heiltä löytyy kaikki tarvittava osaaminen työskentelyyn, mutta me sitten treenaamme heitä työelämään, Pia ja Noora kuvailevat.

Työpäivän aikana Jaana ja Elina hoitavat omatoimisesti heille annettuja tehtäviä kuten imurointia, tasojen pyyhintää, WC-tilojen siivoamista ja perus toimistosiivousta.

-Asiakkaillamme yleisestikin on vahva ammattitaito, joten me rohkaisemme heitä työpaikoilla ja opetamme esimerkiksi, miten asiakas kohdataan, kun mennään siivoamaan hänen työhuonettaan. Meillä on mennyt tosi hyvin ja Jaana ja Elina ovat viihtyneet erinomaisesti, Pia ja Noora kertovat.

Iso apu Vantille

Vantissa on huomattu, että tarve osaavalle työvoimalle on suuri ja osa-aikaisiin työsuhteisiin on vaikea löytää työntekijöitä.
– Siksi onkin upeaa, että Virtaamon asiakkaista löytyy juuri tällaisia henkilöitä. Heillä on koulutus ja kova ammattitaito, mutta mahdollisuus tehdä töitä vain lyhyitä pätkiä viikossa. Tästä järjestelystä hyötyvät Vantti, Virtaamo ja erityisesti Virtaamon asiakkaat, projektista vastaava Vantin HR-asiantuntija Minna Tuomi kertoo.

-Myös Vantin oma laitoshuoltaja on ollut iloinen, että juuri hän on saanut olla tässä mukana ja aikaa on vapautunut osittain muihin tärkeisiin työtehtäviin. Myös kohteen asiakas suhtautui asiaan positiivisesti alusta alkaen. Pilotti on onnistunut tähän mennessä hyvin ja kokemukset ovat olleet positiivisia, kohteen palveluesimies Anu Selin kiittelee.

Kaikki voittavat

Pilotin tavoitteena on luoda toimintamalli tuetulle työskentelylle, jota voitaisiin jatkossa soveltaa myös muihin kohteisiin ja erilaisiin työtehtäviin. Toiveena tietenkin on, että kolmen kuukauden jälkeen henkilöt työllistyisivät pysyvästi ja voisivat siirtyä turvallisesti työelämään.

– Kiireiset kohteet tarvitsevat työntekijöitä, jotka hoitavat jotain pienempää kokonaisuutta. Samalla vakituisella työntekijällä jää enemmän aikaa, jolloin työn laatu kohteessa paranee. Kaikkien meidän hankkeiden ajatuksena on, että asiakkaamme voivat työssäoppimisen kautta työllistyä ja siirtyä turvallisesti ja varmoin fiiliksin työelämään. Me kuljemme matkassa mukana myös kokeilun jälkeen ja jatkamme valmentamista, Noora ja Pia toteavat.

Jaana Vasenius ja Elina Sopanen viihtyvät hyvin työssään
Työtehtäviin kuuluu muun muassa pölyjenpyyhintä
Elina Sopanen hallitsee siivousvälineet erinomaisesti