Tiivistelmä Vantin hallituksen kokouksesta

Vantin hallitus kokoontui etäyhteydellä 17.12.2020

Uuden Hyvää hallinto- ja johtamistapaa käsittelevän ohjeistuksen mukaisesti myös Vantin hallitus julkistaa jatkossa kokouksissa käsittelemiään asioita. Kokouksessa pohdittiin viestinnän kohderyhmiä sekä viestinnän tapaa. Käydyn keskustelun jälkeen hallitus sopi, että jatkossa se laatii tiivistelmän keskeisistä, hallituksen kokouksessa esillä olleista asioista ja näistä asioista laadittu yhteenveto jaetaan Vantin henkilöstölle intraan sekä Vantin verkkosivuille.

Kokouksessa toimitusjohtaja kävi läpi yhtiön taloudellista tilaa sekä henkilöstötunnuslukuja. Koronasta johtuvasta merkittävästä liikevaihdon alenemisesta huolimatta, Vantin talous on onnistuttu pitämään tasapainossa. Marraskuussa tehdyn ennusteen mukaan näyttää siltä, että yritys tulee jäämään vain vähän tulostavoitteestaan. Henkilöstötunnuslukujen osalta hyvä kehitys jatkuu edelleen sekä sairauspoissaolomäärissä että tapaturmissa. Vantin henkilöstömäärä marraskuun lopulla oli 1013 henkilöä. Toimitusjohtaja kertoi myös käynnissä olevasta henkilöstötyytyväisyyskyselystä ja ensi vuoden alussa tehtävästä asiakastyytyväisyyskyselystä. Asiakastyytyväisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden parantaminen ovat Vantin päivitetyn, Ihmisen kokoinen -strategian päätavoitteita vuodelle 2021.

Vantin hallitus haluaa tukea palkitsemisen kulttuuria Vantissa ja hyväksyi palkitsemiskäytännön tulevalle vuodelle. Palkitsemiskäytännön tarkoitus on nostaa esiin hyviä työn tuloksia, aloitteellisuutta sekä onnistumisia työtehtävissä.

Toimitusjohtajan sijaisena Vantissa helmikuun 2021 alusta toimii ateriapalvelujohtaja Mika Takkinen.

Hallitus kiittää  kuluneesta vuodesta ja toivottaa sekä vanttilaisille että vantaalaisille rauhallista joulua!