Kasvutarina – Urbaania kasvua Vantaa


Urbaania kasvua -hankkeella pyritään löytämään ratkaisuja siihen, miten Vantaan työvoiman, sekä työssä olevien että työttömien, pääasiassa matalan perustason osaamista voidaan nostaa ja miten samanaikaisesti tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden kasvua. Uusi ja nopea verkostoitumiseen ja yhteistyöhön perustuva rekrytointimalli, joka lisää työllistämistä ja työllistymistä haastavista kohderyhmistä.
Vantti on Urbaania Kasvua Vantaa –hankkeen partneri
.

UUDEN REKRYTOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN

Vantin rekrytointia tehostettiin verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä monipuolisesti eri toimijoiden ja työllisyyspalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Ulkoisen toimintamallin lisäksi luotiin sisäinen toimintamalli. Vantissa kartoitettiin esimiesten kanssa työntekijätarpeet, ja niistä viestittiin yhteistyökumppaneille. Kumppanit toimittivat yrityksille osaajien CV:t. Ne katsottiin keskitetysti yrityksen yhteisissä sisäisissä palavareissa, jonka jälkeen sopivat kandidaatit kontaktoitiin. Ensimmäinen työllistäminen tapahtui jo kahden kuukauden kuluessa mallin lanseerauksesta. Hankkeessa Vanttiin työllistyi maahanmuuttajia, osatyökykyisiä ja työttömiä työnhakijoita.

Konkreettisena toimenpiteenä järjestettiin Vantin sisäiset rekrytointimessut, jossa 25 työntekijäkandidaattia saapui yritykseen esimiesten haastateltavaksi. Rekrytointi tehtiin mahdollisimman helpoksi esimiehille. Onnistuakseen rekrytointimalli vaatii aktiivisen ihmisen, joka hoitaa yhteyksiä ja järjestelee asiat.

Uusi rekrytointimalli aiheutti kulttuurisen muutoksen, jossa ihmiset alkoivat toimia uudella tavalla rekrytoinnin osalta. Esimiesten sitouttaminen malliin ja johdon tuki oli tärkeää. Usein olemassa olevaan malliin juurrutaan liiaksi, mutta innovointi kannattaa. Mallin tähtäimessä on työllistyminen: saada ihmisen elämään merkityksellisyyttä ja osallistuttaa hänet yhteiskuntaan.

HYÖDYT

  • 34 rekrytointia alle kuudessa kuukaudessa
  • Toimintamalli säästää aikaa ja rahaa sekä tuo vakautta yrityksen toimintaan, kun saadaan ammattitaitoista työvoimaa
  • Työntekijät saadaan nopeasti ilman pitkää ja kankeaa rekrytointiprosessia
  • Esimiehet oppivat laajemman näkökulman sosiaaliseen rekrytointiin
  • Mielikuva yrityksestä vastuullisena toimijana paranee

Minulle on sydämen asia auttaa henkilöitä työllistymään. Henkilö voidaan työllistää nopealla aikataululla ja edullisesti, kunhan palkkatukipäätös saadaan. Työllistämiseen voidaan hakea palkkatuki, Vantaa-lisä tai vaihtoehtoisesti esim. rekrytointituki alle 30-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle. Uusi rekrytointimalli on sosiaalinen ja vastuullinen tapa toimia työllisyyden parantamiseksi, joka tukee yritysten kasvua sekä yhteiskuntaa.

Minna Tuomi, projektikoordinaattori,