Vantin yt-neuvottelut ovat päättyneet

Yhteistoimintaneuvottelut koskien Vantin henkilökuntaa ovat päättyneet ja Vantti joutuu lomauttamaan henkilökuntaansa muutamien viikkojen ajaksi. Lomautus jakautuu eri tavalla eri henkilöstöryhmien kesken, riippuen siitä missä liiketoiminnossa kukin työskentelee.

Lomautukset toteutetaan kahdessa osassa siten, että ensimmäisen vaiheen lomautusviikot pidetään pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä, ja jos taloudellinen tilanne vaatii, lomautuksia voidaan joutua jatkamaan syksyllä.

Eri henkilöstöryhmien lomautusten ajankohtaa suunniteltaessa huomioidaan, että asiakkaan toiminnoille ei muodostu tarpeetonta haittaa. Erityisen tärkeää on varmistaa häiriötön palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen kohteissa.

Lisätietoja:
Taina Huttunen, toimitusjohtaja
Puh. 040 527 1287
taina.huttunen(a)vantti.fi